Skip to main content

Bli med på å bygge

Norges mest spennende

rådgivningsmiljø!

Jobb med oss!

Våre rådgivere har «knekt koden» for å sikre forretningsstyrt informasjonsteknologi og digitalisering i alle typer virksomheter. Nå jakter vi på enda flere dyktige rådgivere med erfaring innen vårt fagfelt. Vi har svært god respons i markedet og søker nye rådgivere i Oslo.

TELLMANN

Hva kan du forvente i Tellmann?

Tungt fagmiljø

Du blir del av et tungt fagmiljø i vekst innen strategisk rådgivning og teknologiledelse.

Frihet, energi, og godt humør

Du blir del av et arbeidsmiljø preget av stor frihet, mye energi, og godt humør.

Kompetanseutvikling

Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha oppdatert og relevant kompetanse, så du vil få muligheter for relevant kompetanseutvikling.

Beste praksis og metodeverk

Du får ta del i og bidra til videre utvikling av felles beste praksis og våre metodeverk.

Involverende organisasjonskultur

En arbeidsplass der vi er opptatt av å bygge god organisasjonskultur og muligheter for involvering i utviklingen av selskapet.

Lokaler i Oslo sentrum

Nyoppussede lokaler midt i Oslo sentrum.

Faglig og sosialt

Vi har flere faglige og sosiale sammenkomster og aktiviteter jevnlig i løpet av året.

Helse, forsikring, og pensjon

Vi har helseforsikring i tillegg til gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Ekstra ferieuke

Du får en ekstra ferieuke i tillegg til de vanlige fem ukene.

Ledige stillinger

Vi vurderer søknader fortløpende.

Rådgiver
Oslo sentrum
Senior Rådgiver
Oslo sentrum
Rådgiver/Senior Rådgiver
Oslo sentrum
TELLMANN

Snakk med Elin om dine karrieremuligheter

Hvordan er balansen mellom hjemmekontor, på kontoret og ute hos kunden i Tellmann?

Den første perioden som nyansatt og når du ikke er i oppdrag, er du på kontoret. Når du er på oppdrag, vil arbeidsstedet være avhengig av kundens behov for tilstedeværelse, erfaringsmessig er det en kombinasjon mellom å være hos kunden, på kontoret til Tellmann og hjemmekontor.

Hva slags støtte og opplæring får jeg den første tiden?

Alle ansatte får en fadder som de kan støtte seg på og få god sparring. De første ukene får du en god introduksjon av Tellmann, opplæring i våre metoder og rammeverk, en prat med alle de nye kollegaene dine, samt en innføring i interne rutiner og løsninger. Vi er også veldig interessert i å høre hva du som nyansatte har av erfaring, som kan være med å utvikle våre metoder videre.

Hvilke muligheter har jeg for å holde meg faglig oppdatert?

Det legges til rette for at rådgiverne kan ta relevante kurs, sertifiseringer og deltagelse på aktuelle seminarer. Vi har også månedlige fagsamlinger med fokus på erfaringsutveksling og kompetansedeling.

Elin Bekkelund

Daglig leder

Elin er en tydelig endringsleder og prosessdriver, og har sine styrker i å utvikle og engasjere mennesker, strukturere prosesser, og skape samarbeid på tvers av enheter og fagdisipliner.