Skip to main content

Snøen smelter og fuglene vender tilbake. Dagene blir lengre og vi kjenner at solen varmer igjen. Våren er en herlig tid, som kommer hvert år. År etter år. Vi nordmenn er vanedyr, og vi elsker at behagelige ting gjentar seg. Slikt skal man ikke endre på!

Dessverre er vi også vanedyr når vi er på jobb. Vi faller lett inn i mønstre der vi gjentar tidligere grep, og løsningen på en ny utfordring blir svært ofte tuftet på det som har fungert tidligere. Men i næringslivet har vi ingen garantier for en ny vår. Rammebetingelsene endres, nye forutsetninger oppstår og det eneste vi vet med sikkerhet er at gårdagens tiltak ikke fungerer på morgendagens utfordringer. Hva må egentlig skje for at en virksomhet skal fornye seg?

Endringsledelse og omstilling – har din bedrift klare mål?

Ta et skråblikk på idrettsverdenen. Hva er det som driver idrettsstjernene våre og hvordan knekker de koden for hva som må til? Ifølge Petter Northug er det den vidunderlige følelsen av å krysse mållinjen først som er den største drivkraften. Det sa han i et intervju med NRK etter VM i Falun. Hvordan klarer disse vinnerhodene å oppnå så vanvittige resultater? De setter seg selvfølgelig hårete mål. Klare, tydelige og hårete mål. Så hårete at de må endre sitt eget treningsopplegg for å nå dem. Først da blir de bedre. Sammenhengen mellom mål og resultat er åpenbar.

I næringslivet er ikke dette en selvfølge. Vi ser svært ofte virksomheter som opererer uten klare mål. Det starter gjerne med manglende overordnede strategiske mål, som ofte er en konsekvens av manglende kultur for å sette felles og individuelle mål for de ansatte. Disse virksomhetene vil selvfølgelig aldri nå sine mål, og derfor gå glipp av «den vidunderlige følelsen» av å vinne/mestre. Og ikke overraskende uteblir også de gode resultatene.

Hvorfor er det så vanskelig å sette seg mål? Og hva er egentlig et godt mål? En kjent modell for å sette seg mål er SMART-modellen. Hver bokstav i ordet står for en egenskap eller et kjennetegn målet må ha for at det skal kunne fungere som en drivkraft:

S – Spesifikt.

Spesifikt betyr at målet er konkret, detaljert og klart definert. Jo mer spesifikt målet er, jo lettere vil det være å nå det. Å formulere målet slik at det blir spesifikt nok, er vel anvendt tid! S’en gir deg retning.

M – Målbart.

Målbart betyr at du lett kan se om målet er nådd eller ikke. Nyttige spørsmål kan være: Hvor mye/hvor mange/hvor ofte? Hva kjennetegner situasjonen når målet er nådd? Å vite nøyaktig hva som kjennetegner måloppnåelsen er viktig for å kunne visualisere nettopp dette.

A – Attraktivt.

Attraktivt betyr at målet appellerer til deg, at det er noe du virkelig ønsker. Lengselen etter å oppnå dette er intens, og tanken på å oppnå målet gjør deg glad og oppspilt. Hvis du ikke virkelig ønsker eller gleder deg til å nå målet, vil du ikke nå det heller.

R – Realistisk.

Realistisk betyr ikke enkelt. Realistisk betyr at du har mulighet til å nå målet både når det kommer til evner, tid, penger, utstyr osv.

T – Tidsbestemt.

Tidsbestemt betyr at målet må nås innen en gitt tid. Rammene gjør målet målbart, og fører til mer fokus, riktige prioriteringer og handling.

Da gjenstår det for deg å vurdere om du ønsker å være mosjonist i arbeidslivet, eller om du ønsker å være del av en vinnerkultur som setter tydelige mål slik at dere sammen mestrer og lykkes. Dette skaper glede, og felles glede skaper kultur.

Hva med å ta et initiativ slik at nettopp din arbeidsplass får en ny vår. Enn så lenge får vi alle passe på å nyte vårsolen. Lykke til!

Legg igjen en kommentar