Skip to main content

Vi skriver snart mars. Og med det tid for sluttspill i Champions League. Kremfotball. Og individuelle ferdigheter som overgår det meste. Det er fantastisk å se spillernes overblikk, evne til å se rom og plassere seg riktig. Samt enkeltes nese for mål.

Å ha nese for mål, hva betyr nå det? Det betyr i alle fall noe så banalt som at man ser målet man skal score i. Og det samme gjelder for den som skal forsvare eget mål.

For alle spillere ser godt hvor målene står; har du tenkt over det?

Nei, det har du sikkert ikke. Spørsmålet er jo teit. Du sender ikke ut på banen en fotballspiller som ikke kan se eller kun vagt fornemme hvor målet står. Du bruker ikke en spiller med grå stær! I Champions League ville dette vært toppen av dumskap. Det ville vært en sikker resept på å tape en match. Det har ikke disse klubbene råd til. Selv ikke klubber på lavere nivåer kan tillate seg det.

For i fotball er det ikke normalt og fornuftig å slippe utpå spillere med grå stær. Noen og enhver mangler kanskje ferdigheter og evner til å score mål, men man ser i alle fall tydelig hvor målet er plassert og øyner hvor ballen skal plasseres for å gå fra 0 til 1 på resultattavla.

Om du har grå stær, og alt ser tåkete ut, vil det være ditto krevende å legge ned fornuftig innsats for å få scoret mål. Med friske øyne er det krevende nok å forstå hva som skal til for å legge ned målrettet innsats. Om man ikke ser målene, blir i tillegg innsatsen fånyttes. Hva kommer det da ut av den?

Mangel på klare og tydelige mål

Da den regjeringsoppnevnte produktivitetskommisjonen kom med sin rapport og pekte på at produktiviteten i norsk næringsliv hadde hatt redusert vekst siden 2005, var det flere næringslivstopper som benyttet anledningen til å peke på latskap, tilfredshet og fravær som vesentlige årsaker. Og med det pekte de både på den gjennomsnittlige leder og den alminnelige lønnsmottaker, for det finnes representanter for dem begge i torsdagskøen på vei til fjellet. Men spørsmålet er ikke bare om fingeren pekte på de rette personene og grupperingene, men også om det ble pekt på de viktigste årsakene – både for å skape mer produktivitet, økt produksjon og heftigere resultater.

I debatten har vi til gode å se næringslivstopper med reell selvransakelse. For en ting er å peke på generelle synder, en annen ting er å bekjenne egen synd og ta tak. Noe mange norske ledere bør gjøre. Det finnes nemlig et stort potensiale i mange virksomheter som ikke er tatt ut, og ansvaret for dette ligger på virksomhetens leder. Det finnes unødvendig mye «grå stær» i norske virksomheter. En organisatorisk sykdom som, i alle fall på papiret, er langt lettere å bli kvitt enn øyesykdommen. For organisatorisk «grå stær» handler om mangel på klare og tydelige mål som virksomheten og hver enkelt ansatt kan se, forstå og innrette seg etter for å treffe.

Mål og ambisjoner gir glød og prestasjoner når disse er brutt ned i den enkeltes hverdag. Når de er forstått og når man ser at de har verdi for fremtiden til eget selskap og for egen lønningspose, vekst og utvikling. Når den ansatte virkelig ser hvordan man bidrar inn i egen virksomhet. Og når man forstår at det man gjør spiller en rolle for om og hvordan fellesskapet når sitt større mål. Det å lykkes etter å ha strukket seg målt mot egne forutsetninger, gir mestringsfølelse. Det gir en visshet om at man bidrar når eget mål er en delmengde og en forutsetning for at fellesskapet skal nå sitt mål.

Hvorfor er det da så vanskelig å lage store, tydelige og faste mål i næringslivet?

Tydelighet skaper innsats og engasjement. For innsatsen som legges ned blir gjennom tydeligheten synlig mot det virksomheten har satt seg fore og det virksomheten skal oppnå i fellesskap. Slik vil også ledere som jakter på økt innsats og engasjement, få et hjelpemiddel i stedet for å hakke på hvor man befinner seg eller hvor man helst skulle ha befunnet seg.

Derfor ender dagens blogg med en henstilling. En henstilling til deg som er leder. Se på egen virksomhet. Ta en øyeoperasjon om det kreves. Få vekk virksomhetens «grå stær» slik at alle ser og forstår virksomhetens mål, innser hvorfor det lønner seg å spille hverandre gode og ser sammenhengen mellom egen innsats og virksomhetens resultat og måloppnåelse. Da kan det hende at Champions League er oppnåelig der fremme. Til høsten er det kvalifisering…

Legg igjen en kommentar