fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Digital Forretningsutvikling

Digital Forretningsutvikling

For å starte et digitaliseringsprosjekt må du utforske ditt digitale mulighetsbilde og hvordan en fremtidig virksomhetsarkitektur bør se ut. Det må etableres en felles motivasjon og vilje til å endre, samt nødvendig digital forståelse og kunnskap i organisasjon og ledelse. 

Moderne Forretningsstøtte

Moderne Forretningsstøtte

Morgendagens virksomheter er fleksible, skalerbare og innovative i forhold til bruk av teknologi. For de fleste vil dette kreve stor omstilling og nytenking for å beholde konkurransekraft. 

Modernisering av IT og Sourcing

Modernisering av IT og Sourcing

Digital Omstilling krever økt omstillingstakt, skalerbarhet, fleksibilitet og ny organisering av IT. Dagens Sourcing krever nye ferdigheter. Vi etablerer fleksible og endringsorienterte virksomheter gjennom effektiv og tidsriktig organisering av IT, med tilgang på kompetanse og tjenester som fremmer innovasjon og riktig bruk av teknologi.​