Skip to main content
Tellmann ChangeKompetanse

Tellmann Change©

Med lang erfaring innen endringsarbeid kan vi i Tellmann anbefale en strukturert tilnærming gjennom anerkjente metoder innen endringsledelse til å skape innsikt og lede endring i egen organisasjon. Endringsledelse er…
Digital Forretningsutvikling og Digital OmstillingKompetanse

Digital omstilling

Freidige teknologileverandører tar seg til rette i ordskiftet om digitalisering, høyrøstede markedsføringsbyråer hevder sin posisjon som ledende på digitalisering i Norge og PowerPoint produserende strategikonsulenter mener å eie sannheten om…
Håkon Røed
28. september 2019
Digital ForretningsutviklingKompetanse

Digital Forretningsutvikling

Digital omstilling er en omfattende prosess der organisasjoner og virksomheter bruker digitale teknologier og verktøy for å endre måten de driver virksomhet på, og å tilpasse seg den digitale tidsalderen.…
Anders Borchsenius
12. november 2018
Moderne ForretningsstøtteKompetanse

Moderne Forretningsløsninger

Vi fornyer og forbedrer verdikjeder og sikrer god digital forretningsstøtte drevet av fleksible og fremtidsrettede løsninger. Morgendagens virksomheter er fleksible, skalerbare og innovative i sin bruk av teknologi. For de…
Håkon Røed
4. oktober 2018
Modernisering av IT & sourcingKompetanse

Modernisering av IT & Sourcing

Vi etablerer fleksible og endringsorienterte virksomheter gjennom effektiv og tidsriktig organisering av IT. Digital Omstilling krever økt omstillingstakt, skalerbarhet, fleksibilitet og ny organisering av IT. Dagens Sourcing krever nye ferdigheter.…
Dagfinn Sæther
19. desember 2016
BrukerundersøkelserKompetanse

Brukerundersøkelser

Vi har i en rekke prosjekter vært rådgiver for ledere i virksomheter som ønsker å forbedre egne prosesser og tjenester. Gjennom dette arbeidet har vi høstet mye erfaring. For å heve…
Harald Tellmann
16. september 2016
CISOKompetanse

CISO/ISMS Rådgiver for hire

Informasjonssikkerhet angår alle, men for mange virksomheter er dette ikke å betrakte som kjernekompetanse og har ofte heller ikke tilstrekkelig fokus i den daglige driften. Dog er dette et område…
Dagfinn Sæther
7. september 2016
ComplianceKompetanse

Compliance

Med compliance menes dokumentert etterlevelse av krav, enten de er regulatoriske, bransjemessige eller interne. Hvorfor er dette viktig? Alle virksomheter må etterleve definerte lover og andre krav. Dette kan ikke…
Harald Tellmann
7. september 2016