fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter

En fremtid tuftet på digitale muligheter krever nye ferdigheter i hele organisasjonen. En strøm av ny teknologi endrer konkurranse- og mulighetsbildet, dette stiller nye krav til virksomheten. Innovasjon og nye muligheter oppstår gjennom utvikling av virksomhetens digitale ferdigheter. 

Forretningsløsninger og transformasjon

Forretningsløsninger og transformasjon

Morgendagens virksomheter er fleksible, skalerbare og innovative i forhold til bruk av teknologi. For de fleste vil dette kreve stor omstilling og nytenking for å beholde konkurransekraft. Vi kaller det Digital Omstilling.

Strategi

Strategi

For å komme i gang med Digital Omstilling må kursen stakes ut i forkant. Det strategiske forarbeidet er avgjørende om du skal lykkes.

Sourcing og skytjenester

Sourcing og skytjenester

Digital Omstilling krever økt omstillingstakt, skalerbarhet og fleksibilitet krever ny tilrettelegging av IT. Dagens Sourcing krever nye ferdigheter og bruk av skytjenester gir nye forretningsmuligheter.

Digital Forretningsutvikling

Digital Forretningsutvikling

Digitalisering er blitt et misbrukt begrep uten konkret innhold. Det er først når ny teknologi anvendes på riktig måte av forretningen at denne bidrar til endring og Digital Omstilling. Vi kaller dette Digital Forretningsutvikling.