fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Digital Forretningsutvikling

Digital Forretningsutvikling

Digitalisering er blitt et misbrukt begrep uten konkret innhold. Det er først når ny teknologi anvendes på riktig måte av forretningen at denne bidrar til endring og Digital Omstilling. Vi kaller dette Digital Forretningsutvikling. 

Her snakker vi om en tilnærming med konkrete tiltak som skal bidra til økt topplinje og reduserte kostnader. Først da får vi tilgang kraften i ny teknologi, og ikke minst verdiskapningen.

Vi beskriver Digital Forretningsutvikling som å:

Tilrettelegge for RASK OMSTILLING ved å utnytte DIGITALE MULIGHETER gjennom TILTAK & PROSJEKTER som skal gi ØKT OMSETNING og REDUSERTE KOSTNADER.

Dette er en kontinuerlig resultatprosess.

 

Gi en tilbakemelding