fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Digital Forretningsutvikling

Digital Forretningsutvikling

Vi skaper nye muligheter og vekst gjennom innovasjon og fornyelse av forretningsmodeller der kundens kunde settes i sentrum.

For å starte et digitaliseringsprosjekt må du utforske ditt digitale mulighetsbilde og hvordan en fremtidig virksomhetsarkitektur bør se ut. Det må etableres en felles motivasjon og vilje til å endre, samt nødvendig digital forståelse og kunnskap i organisasjon og ledelse. En fremtid tuftet på digitale muligheter krever nye ferdigheter i hele organisasjonen. En strøm av ny teknologi endrer konkurranse- og mulighetsbildet, dette stiller nye krav til virksomheten. Innovasjon og nye muligheter oppstår gjennom utvikling av virksomhetens digitale ferdigheter. 

For å komme i gang med Digital Omstilling må kursen stakes ut i forkant. Det strategiske forarbeidet er avgjørende om du skal lykkes.

Analyser og tydeliggjør mulighetsbildet for din virksomhet. Sett tydelige mål for det du ønsker å oppnå. Utforsk hindringer som må løses, og konkretiser hvordan mål skal nås.

En god strategi hensyntar påvirkning fra indre og ytre faktorer samt markedstrender, og tydeliggjør hva virksomheten må foreta seg for å lykkes i fremtiden. Grunnleggende styringsprinsipper og strukturer tilrettelegges for å skape endring, oppnå ønskede mål og sikre nødvendig utvikling over tid.

Digitalisering og riktig bruk av informasjonsteknologi har en sentral plass. Vi kaller det Digital Omstilling.

For å finne riktig nivå på digitale ferdigheter må du forstå din digitale posisjon og avklare digital modenhet. Utforsk ditt digitale mulighetsbilde og hvordan en fremtidig virksomhetsarkitektur bør se ut. Etabler felles motivasjon og vilje til å endre, samt nødvendig digital forståelse og kunnskap i organisasjon og ledelse.

Utred konsekvenser av hva det i praksis innebærer å få på plass nye ferdigheter. Forstå om dette er en forbedring av dagens forretning eller en omfattende Digital Omstilling. Inngår i Digital Forretningsutvikling.

Riktige digitale ferdigheter er en forutsetning for lykkes med din digitale reise.

 • Modenhetsanalyse
 • Finn din digitale posisjon
 • Virksomhetsarkitektur
 • Endringsledelse
 • Kunnskapsoverføring
 • Prosessforbedring
 • Gevinstrealisering
 • Teknologitrender
 • Kundereisen
 • Digitaliseringsstrategi
 • Coaching av ledergrupper