fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter

En fremtid tuftet på digitale muligheter krever nye ferdigheter i hele organisasjonen. En strøm av ny teknologi endrer konkurranse- og mulighetsbildet, dette stiller nye krav til virksomheten. Innovasjon og nye muligheter oppstår gjennom utvikling av virksomhetens digitale ferdigheter. 

Digitale ferdigheter omfatter virksomhetens evne til å nyttiggjøre seg ny teknologi fra et forretningsmessig perspektiv. Skiller seg fra tradisjonell IT kompetanse gjennom sterk forretningsmessig fokus. Handler altså ikke om kompetansen som finnes i IT avdelingen, digitale ferdigheter preger hele virksomheten og er en del av virksomhetens DNA.

For å finne riktig nivå på digitale ferdigheter må du forstå din digitale posisjon og avklare digital modenhet. Utforsk ditt digitale mulighetsbilde og hvordan en fremtidig virksomhetsarkitektur bør se ut. Etabler felles motivasjon og vilje til å endre, samt nødvendig digital forståelse og kunnskap i organisasjon og ledelse.

Utred konsekvenser av hva det i praksis innebærer å få på plass nye ferdigheter. Forstå om dette er en forbedring av dagens forretning eller en omfattende Digital Omstilling. Inngår i Digital Forretningsutvikling.

Riktige digitale ferdigheter er en forutsetning for lykkes med din digitale reise.

 • Modenhetsanalyse
 • Finn din digitale posisjon
 • Virksomhetsarkitektur
 • Endringsledelse
 • Kunnskapsoverføring
 • Prosessforbedring
 • Gevinstrealisering
 • Teknologitrender
 • Kundereisen
 • Digitaliseringsstrategi
 • Coaching av ledergrupper