fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Moderne Forretningsstøtte

Moderne Forretningsstøtte

Vi fornyer og forbedrer verdikjeder og sikrer god digital forretningsstøtte drevet av fleksible og fremtidsrettede løsninger.

Morgendagens virksomheter er fleksible, skalerbare og innovative i forhold til bruk av teknologi. For de fleste vil dette kreve stor omstilling og nytenking for å beholde konkurransekraft. 

Definer fremtidig virksomhet på en helhetlig måte gjennom å utforske forretningsmodell, organisasjon, informasjon og dataflyt, IT-systemer og teknologi. Etabler en virksomhetsarkitektur som sikrer at IT-arkitektur og forretningsløsninger støtter opp om forretningsmål og strategier, og at alle tilgjengelige ressurser utnyttes på en optimal måte. Dette vil redefinere forretningen i et helhetsperspektiv og få frem nye digitale muligheter.

Gjennomføringsevne og en realistisk roadmap er viktige forutsetninger for å lykkes med moderne forretningsstøtte.

Vi hjelper deg med:

  • Valg og innføring av ERP, CRM og annen sentral forretningsstøtte
  • Design av virksomhetsarkitektur
  • Definer styringsmodell og informasjonsbehov
  • Analyse og design av arbeidsprosesser
  • Finne fremtidig bruk av forretningssystemer
  • Informasjon og dataflyt
  • Sourcing 2.0