Skip to main content
BenchmarkKompetanse

Benchmark av tjenester

Mange av våre kunder gir uttrykk for at de ikke er tilfreds med enkelte av leverandørers tjenester. Vi foretar en benchmark (referansemåling) og sørger for at forventningsnivået er både i…
Harald Tellmann
30. august 2016
Cloud ComputingKompetanse

Cloud Computing

Cloud Computing innebærer at all dataprosessering, og i mange tilfeller all datalagring, blir gort på sentrale tjenere som befinner seg på ekstern lokasjon (kilde: wikipedia). I enkelte tilfeller kan dette…
Dagfinn Sæther
24. juli 2016