fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Strategi

Strategi

For å komme i gang med Digital Omstilling må kursen stakes ut i forkant. Det strategiske forarbeidet er avgjørende om du skal lykkes.

Analyser og tydeliggjør mulighetsbildet for din virksomhet. Sett tydelige mål for det du ønsker å oppnå. Utforsk hindringer som må løses, og konkretiser hvordan mål skal nås.

En god strategi hensyntar påvirkning fra indre og ytre faktorer samt markedstrender, og tydeliggjør hva virksomheten må foreta seg for å lykkes i fremtiden. Grunnleggende styringsprinsipper og strukturer tilrettelegges for å skape endring, oppnå ønskede mål og sikre nødvendig utvikling over tid.

Digitalisering og riktig bruk av informasjonsteknologi har en sentral plass. Vi kaller det Digital Omstilling.

Vi hjelper deg med:

 • IT ledelse
 • Organisering av IT
 • Strategisk planlegging
 • Utarbeidelse av strategisk målbilde og handlingsplan
 • Virksomhetsarkitektur
 • Digital Forretningsutvikling
 • Digitalt Målbilde
 • Digital Strategi
 • IT Styringsmodell
 • IT strategi
 • IT sourcingstrategi
 • Porteføljestyring