TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

«Tellmanns bistand til utarbeidelse av IT strategi var fra første stund preget av profesjonalitet og kvalitet. Både arbeidsmåte og resultat ble langt bedre enn håpet»
– Bjørn Aaslie, IKT-sjef Veterinærinstituttet