Skip to main content

«Teknisk gjeld» er et begrep som over lang tid har gitt ledere grå hår. IT-ledere ligger våken om natten, resten av ledelsen ser ikke problemene. Og mange har blitt svært så flinke til å sette kostbare og tidkrevende prosjekt på hold. «Skuffe ting under teppet» kalles det. Og det fungerer fint – helt til du snubler.

Drømmen om å slette gjeld

Over mange tiår har virksomheter investert i komplekse tilrettelagte IT-løsninger. Hele IT-bransjen er tuftet på dette. At dette skulle bli en enorm kostnadsspiral, og etter hvert virksomhetens største hinder til å henge med når forutsetninger endres, var det de færreste som så. Alle som sliter med høy gjeld drømmer vel om å kunne sette strek over historie og starte på ny. Og ingen vet vel bedre at nettopp det ikke er mulig. For gjeld i tradisjonell forstand vel å merke. Men hva med teknisk gjeld? Gamle utdaterte IT-systemer, løsninger som ikke henger med når behovet for omstilling treffer. Trenger vi å dra med oss denne gjelden, eller kan vi sette strek og starte på ny?

Hurra, vi skal fornye oss!

Digitalisering er utvilsomt årets moteord i næringslivet. Vi oppfordres til å tenke nytt, se nye muligheter der ny teknologi og nye løsninger påvirker hele eller deler av vår verdikjede. Mange finner dette svært utfordrende og vanskelig. Her må vi tenke nytt, mange bestående rutiner og prosesser må endres. Og nye forretningsprosesser betyr for mange nye forretningssystem, da må det gamle byttes ut.

Man kan jo ha ulike tanker om dette;
– Huff, nye kostbare og ressurskrevende IT prosjekt!
– Hurra, vi kan slette teknisk gjeld og starte på nytt!

Forutsetter skytjenester

Digitalisering er et fenomen som treffer hele næringslivet, også IT-bransjen. Denne bransjen har fornyet seg enormt i senere tid, skytjenester er et eksempel på dette. Og det er først og fremst her IT-bransjen møter resten av næringslivet med gode løsninger til Digitaliseringsarbeidet. For mange IT-selskap er dette i seg selv svært krevende, det kan du lese mer om i vår tidligere utgitte blogg om «IT-bransjens endelikt».
Det elegante med skyløsninger er tilgjengelighet, standardisering, skalerbarhet og nye forbruksrelaterte prismodeller. Som forbruker er det enkelt å teste ut nye løsninger, terskelen for å ta i bruk et nytt system blir lavere, og oppdateringer skjer automatisk. Vi blir forbrukere av IT-tjenester. Kan dette bety slutten for «teknisk gjeld»?

Mange drar dette så langt som til å si at skytjenester er selve forutsetningen for å lykkes med digitalisering:

Cloud technology is the enabler of Digitalisation. It promotes faster access to innovation, transformation at scale, and speed to market.

Sourcing 2.0

Mange er skeptiske til bruk av skytjenester, generell usikkerhet knyttet til hvordan dette fungerer i praksis og ikke minst hvordan sikkerhet ivaretas. Les mer om dette i vår blogg «Generell usikkerhet – et hinder for å ta i bruk skytjenester»

Vi i TELLMANN kaller dette Sourcing 2.0. Dette for å indikere at det er noe langt annet enn tradisjonell IT Outsourcing, men mest av alt for å fremheve at dette er neste generasjon, altså nåtidens sourcing som understøtter digitalisering.

Det underbygges bl.a. i  dagens utgave av Dagens Næringsliv, der Lånekassen forteller om hvordan de tilnærmer seg Sourcing 2.0. I sitt innlegg hevder de at skytjenester er nødvendig for innovasjon.

Det vi er mest opptatt med for tiden, er å slette teknisk gjeld. Det er både morsomt, inspirerende og meningsfullt, og her er både Sourcing 2.0 og skytjenester viktig virkemiddel.

Men hvordan står det da til med din gjeld?
[ninja_form id=1]