fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Moderne Forretningsstøtte

Vi er inne i en omfattende moderniseringsbølge av forretningsløsninger i våre virksomheter. Dette drives av økende behov for å komme ut av eldre løsninger, kombinert med leverandørenes overgang til skybasert driftsmodell og introduksjon av ny teknologi. Enten du skal oppgradere eller bytte løsning, har du et krevende prosjekt foran deg med mange valg som skal treffes. 

Hvordan kan vi redusere risiko og sikre en vellykket innføring av moderne forretningsstøtte i ditt prosjekt? Vi har lang erfaring på området og har utviklet våre egne rammeverk som loser deg trygt gjennom et moderniseringsløp som omfatter ERP, CRM, HR og andre forretningsløsninger.

Moderne Forretningsstøtte

Våre tjenester

Vår kompetanse

Hva kan vi gjøre for deg?

Eget rammeverk for moderniseringsløpet

Enten det er en enkel eller en kompleks løsning som skal på plass, med et lite eller stort moderniseringsløp, er det noen aktiviteter som går igjen. Jo mer strukturert og systematisk du angriper denne prosessen, desto raskere og tryggere blir reisen din. Vi har samlet vår oppdaterte kunnskap, kombinert med beste praksis og erfaring opparbeidet gjennom mange år, i vårt rammeverk Tellmann NeXtTech©. Med NeXtTech© som utgangspunkt, tilpasset din virksomhet og situasjon, loser vi deg gjennom stegene i moderniseringsløpet.

Helhetlig kjennskap til leverandørmarkedet

Som leverandøruavhengig rådgiver holder vi oversikt over leverandørmarkedet slik at vi kan anbefale de mest aktuelle kandidatene for deg som kunde. Vi kjenner de globale aktørene så vel som de lokale. Vi tar utgangspunkt i din bransje og dine behov og stiller dette opp i mot leverandørenes styrker og svakheter når leverandører skal velges ut til konkurranser.

Anskaffelseskompetanse

Vi har lang erfaring med å utarbeide konkurransegrunnlag, styre anskaffelsesprosessen, forhandlinger, avtaleinngåelser og overholde leverandørdisiplin. Vi benytter ferdige maler og kombinerer dette med anskaffelseserfaring i våre prosjekter. Vi bruker gjerne dialogsbaserte tilnærminger, og kombinerer dette med fasthet og tydelighet der det behøves. Et godt implementeringsløp forutsetter at formalitetene er på plass.

Prosjektledelse, Endringsledelse og Gevinstledelse

Når en har en god plan for hva som skal gjøres, hviler suksessen på en vellykket prosjektgjennomføring og innføring av ny løsning. Det blir ingen gevinster uten endring, og dette påvirkes av evnen til å utnytte de mulighetene som oppstår. Vi behersker både klassisk og smidig gjennomføring av prosjekter. Gjennom gode prinsipper for gjennomføring, endring og gevinstrealisering, trygger vi gjennomføring, bidrar til forutsigbar gevinstrealisering og redusert risiko i ditt prosjekt.

 

Ønsker du en uforpliktende prat om ditt prosjekt med et leverandøruavhengig ekspertmiljø?