fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Moderne Forretningsstøtte

Vi er nå midt inne i en ny moderniseringsbølge for forretningsløsninger, drevet av leverandørenes overgang til skybasert driftsmodell og introduksjon av ny teknologi. Men hvilken løsning og hvilken leverandør skal en velge, og hvordan kan vi redusere risiko i innføringsløpet? Vi kjenner leverandørmarkedet godt og har utviklet våre egne rammeverk som loser deg trygt gjennom et moderniseringsløp innenfor ERP, CRM, HR, kontorstøtte, eCommerce eller innen andre systemanskaffelser.

Moderne Forretningsstøtte

Hva gjør vi?

Våre tjenester

Hva kan vi?

Vår kompetanse

Hvordan jobber vi?

Våre rammeverk

Hva oppnår vi?

Verdibidrag

Eget rammeverk for moderniseringsløpet

Uansett om det er et lite eller stort moderniseringsløp, så er det noen aktiviteter som er felles for alle virksomheter. Jo mer strukturert og systematisk en angriper denne prosessen, jo raskere og tryggere blir reisen. Vi har derfor utviklet rammeverket Tellmann NeXtTech©, som leder oss gjennom fem faser i moderniseringsløpet.

Helhetlig kjennskap til leverandørmarkedet

Som leverandøruavhengig rådgiver holder vi oversikt over leverandørmarkedet slik at vi kan anbefale de mest aktuelle kandidatene for våre kunder. Vi kjenner de globale aktørene så vel som de lokale. Vi tar utgangspunkt i kundens behov og stiller dette opp i mot leverandørenes styrker og svakheter når leverandører skal velges ut til konkurranser.

Anskaffelseskompetanse

Vi har lang erfaring med å utarbeide konkurransegrunnlag, styre anskaffelsesprosessen, forhandlinger, avtaleinngåelser og overholde leverandørdisiplin. Vi benytter ferdige maler og kombinerer dette med anskaffelseserfaring i våre prosjekter. Et godt implementeringsløp forutsetter at formalitetene er klargjort i formalitetene.

Prosjektledelse, Endringsledelse og Gevinstledelse

Når en har en god plan for hva en skal gjøre så handler resterende å sikre en god prosjekt-innføring. Vi behersker både klassisk og smidig gjennomføring av prosjekter. Gjennom gode prinsipper for gjennomføring, endring og gevinstrealisering trygger vi gjennomføring og reduserer risiko i dine prosjekter.