fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Modernisering av IT & Sourcing

Tidligere var serverdrift, systemforvaltning og nettverk hovedaktiviteter i en IT-avdeling. Med skybaserte tjenester er fokuset flyttet over fra teknisk drift til funksjonell tilrettelegging for virksomheten. IT-kompetansen flyttes tilsvarende lenger ut i organisasjonen i en virksomhet. Vi bistår med støtte til dette omstillingsarbeidet og kombinerer kompetanse med egne rammeverk i dette arbeidet.

Modernisering av IT & Sourcing

Hva gjør vi?

Våre tjenester

Hva kan vi?

Vår kompetanse

Hvordan jobber vi?

Våre rammeverk

Hva oppnår vi?

Verdibidrag

Støtte til skysetting

Det er fortsatt mange virksomheter som har IT-drift i eget hus, eller benytter en driftsleverandør til å drifte egen infrastruktur. Men stadig flere velger å flytte sine driftstjenester og applikasjonsdrift til skybaserte leverandører. Tellmann har utviklet Tellmann Cloudfire© som gir en systematisk og effektiv tilnærming til dette arbeidet.

Sourcing

Helt siden starten for over 20 år siden har Tellmann hjulpet våre kunder med enten out- eller insourcing, både for nye kontrakter og reforhandlinger. Vi ivaretar både det avtalemessige og selve gjennomføringsprosessen for våre kunder slik at risiko reduseres og prosessen gjennomføres effektivt.

Effektiv og trygg IT

Vi bistår IT-ledere med ulike disipliner innen IT-området. Eksempelvis sårbarhetsanalyse, applikasjonsledelse, serviceledelse, personvern eller andre disipliner innen ITIL-rammeverket/driftsrutiner.

Prosjektledelse, Endringsledelse og Gevinstledelse

Når en har en god plan for hva en skal gjøre så handler resterende å sikre en god prosjekt-innføring. Vi behersker både klassisk og smidig gjennomføring av prosjekter. Gjennom gode prinsipper for gjennomføring, endring og gevinstrealisering trygger vi gjennomføring og reduserer risiko i dine prosjekter.