Skip to main content

Vil du skape endringstakt, fleksibilitet og finne fremtidsrettede løsninger for egen virksomhet, gir bruk av skyen store muligheter. Men mulighetene gjør ikke seg selv. De må realiseres. Når skyen står på agendaen må de som mener å være dine beste samarbeidspartnere på sourcing, tilføre din virksomhet verdi. Eller er det slik at skyen gir gevinster du som kunde best henter ut på egen hånd?

En skyfri oppstart

Fra midten av 90-tallet og frem til i dag har tjenesteutsetting av IT-drift vært et reelt, og ofte fornuftig, alternativ for mange virksomheter. De som har fulgt med på markedet for sourcing, husker ennå klondykestemningen som rådet på den andre siden av tusenårsskiftet. Ethvert IT-selskap med ambisjoner ble leverandør av IT-tjenester gjennom «pluggen i veggen». Mange drømmer og planer vokste inn i himmelriket. Solskinn og høytrykk var værmeldingen.

I sitt utbud til markedet og for å forklare hvilke tjenester de leverte og hvem de var, tok leverandørene i bruk begrepet ASP (Application Service Provider) om seg selv. Det ble et omfavnet buzz-ord og et naturlig begrep å benytte. Men kanskje ikke helt dekkende for hva som ble levert.

For det som kunne leveres, var driftstjenester – enten det var drift av servere, databaser eller applikasjoner. I den forstand at man sørget for at disse komponentene og tjenestene var tilgjengelig for kunden, gjennom leverandørenes driftstjenester (Application Operation). Å ta ansvar for å forvalte applikasjonene og sikre at rett funksjonalitet var tilgjengelig for kunden (Application Management), var imidlertid sjelden en del av leveransen. Heller var det en kime til stadige utfordringer at den som leverte applikasjonenes funksjonalitet, og den som driftet, som regel var to forskjellige leverandører. De hadde nødvendigvis ikke samme syn på alt – og de var ofte ikke godt nok koordinert. ASP i ordets rette forstand var det derfor få leverandører som var – og begrepet har forsvunnet på veien.

Siden den gang har leverandørene imidlertid fått profesjonalisert sine tjenester i vesentlig grad. Og edrueligheten til hva man kan løse og ikke løse som IT driftsleverandør, eller sourcingpartner, er blitt tydeligere for leverandørene selv. Samt i kommunikasjonen med kundene.

Et urolig langtidsvarsel

Korttidsvarselet var med andre ord pent vær og klar sikt, men langtidsvarselet har i noen år nå vist skyer i dobbel forstand. Forretningsmodellen er blitt utfordret ved at applikasjonsleverandørene tilbyr sine applikasjoner som skyløsninger. Men er skyene truende nok til at kunden søker ly i eget hus?

Når kunder har valgt å source ut IT-driften har det gjerne vært med begrunnelse i at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet (IT-drift er ikke det) og skalere behovet for IT-tjenester. De vil slippe å følge tungt med på en akselererende teknologisk utvikling, og de ønsker å levere stabile tjenester med kvalitet over tid.

Samtidig har mange av kundene som har tjenesteutsatt, erfart at det ikke nødvendigvis er smertefritt. Og spesielt skaper tjenesteutsetting utfordringer når det som skal leveres ligger tett opp til forretningen og tjenestene som leveres ikke fremstår som standardiserte. Disse utfordringene eskalerer gjerne når leveransene krever at leverandøren har stor forståelse for kundens forretning og særegenheter ved denne.

Et redusert verdiforslag

Med introduksjon av tilgang til applikasjonsstøtte gjennom skyen, har verdiforslaget fra tradisjonelle tilbydere av IT drift blitt mindre åpenbare og fristende for kundene. Én ting er selvfølgelig det intuitive. Tjenesten drift blir ivaretatt av de applikasjonsleverandører som leverer sin applikasjon gjennom skyen.

Et annen element er at alle gevinstene som man søkte å realisere gjennom å tjenesteutsette, like gjerne kan hentes ved å ta i bruk skytjenester. Som konsentrasjon om kjernetjenester, skalering og leveranse av sikre og stabile tjenester. Men driftsleverandørene har tradisjonelt også levert tjenester (klienter, nettverk, sikkerhet mm) som i mer begrenset grad kan bli levert som skytjenester, noe de også kan gjøre i framtiden.

Aller viktigst er derfor perspektivet som ligger i at sourcing nå er blitt en del av virksomhetens forretningsutøvelse og forretningsutvikling. Sourcing har fått en ny dimensjon ved seg uten at de som bedriver sourcing nødvendigvis reflekterer over det. Eller at de i det hele tatt utøver sourcing. Forretningen er tettere på egne systemvalg og de har gjerne en lav terskel for å ta i bruk skyløsninger. Sourcing er blitt en disiplin som er tett integrert med å skape morgendagens digitale virksomheter med behov for kjapp tilgang til ny funksjonalitet, raskere endringstakt, forretingsorientert skalerbarhet og økte muligheter for innovasjon og nytenkning. Og det er slik forretningsstøtte man nettopp kan hente i skyen – og ikke tradisjonelle driftstjenester.

Verdien av å løse egne utfordringer

SaaS og applikasjoner levert som skytjenester, har imidlertid ikke sluttet å gi kunden utfordringer. Utfordringene nå er allikevel av en annen karakter. Tjenestene som leveres fra mange kilder skal framstå helhetlige for sluttbrukerne. Og compliance, styring (governance), kompatibilitet, integrasjon er bare noen av flere aspekter som må ivaretas. Nå er det imidlertid flere kunder som ser verdien av å løse disse utfordringene selv – uten å støtte seg på tradisjonelle driftsleverandører. Ikke minst fordi det å løse disse utfordringene gir forretningsmessige muligheter for virksomheter som vil bli digitale i sin natur.

For det å være kjent med og forstå og raskt kunne tilrettelegge seg selv har en verdi for fremtidens digitale virksomheter. Teknologisk innsikt og tilrettelegging for sourcing gir forretningsmessige gevinster. Da kan det fremstå både fristende og fornuftig å ta ansvar for tilretteleggingen av IT-miljøet selv. Det er ingen tvil om at majoriteten av kundene ser dette og trenden er at mange søker seg hjemover – ikke fordi skyen er truende, men fordi den gir nye muligheter for morgendagens digitale virksomheter. Om solen igjen skal skinne over sourcingmarkedet, må derfor de tradisjonelle driftsleverandørene ha klare og friske planer for hvordan de skal være en del av kundenes digitale framtid.. og hvordan de ikke skal være nettopp det; tradisjonelle.  Og det haster. Det er ingen værmelding som varsler skyfritt.

Les mer om vår kompetanse innen sourcing og skytjenester.

Dagfinn Sæther, partner Tellmann Executive Advisors