fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Nyheter

Tellmann vokser og har ansatt Arne Myhren som Senior Rådgiver

Arne Myhren

Arne har lang erfaring og omfattende kunnskap om programvareløsninger og hvordan skape forretningsverdi for kundene. Som salgs- og konsulentdirektør, i tillegg til flere administrerende direktør-stillinger, har Arne 30 års erfaring fra IT-bransjen.

Les mer

Tellmann vokser med Espen Kaspersen som ny rådgiver

Espen Kaspersen

Tellmann vokser og ønsker Espen Kaspersen med på laget. Espen har mer enn 10 års erfaring som prosjektleder innen utviklings- og implementeringsprosjekter.

Han har de siste årene jobbet spesielt mye med prosjekter relatert til drift, infrastruktur og digitalisering.

Les mer.

Anders Borchsenius blir med som partner i Tellmann

Anders Borchsenius

Fra 1. januar 2023 blir Anders Borchsenius med på laget hos Tellmann Executive Advisors. Som partner vil han, som de andre partnerne, ha ansvar for blant annet salg, kundeoppfølging og leveranseansvar for sine kunder. Samt han vil inngå i selskapets ledergruppe.

Anders har nesten 15 års erfaring i IT-bransjen og kommer fra stillingen som Direktør for teknologikonsulentene i Cegal.

Les mer.

Tellmann bistår Norsk Sykepleierforbund med å finne nye løsninger for økonomi

Norsk Sykepleierforbund
Trond Sagli t.v. og Stig Anisdahl Kristiansen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Tellmann og har inngått en avtale som omfatter anskaffelse og innføring av nye kjerneløsninger for økonomi. Avtalen dekker rådgivende tjenester innen moderne forretningsstøtte og prosjektledelse, hvor Tellmanns senior rådgiver Trond Sagli går inn som prosjektleder. Prosjektet har fått (det velklingende) navnet: Økonomi 2.0. Dette setter startskuddet for et lengre løp som inkluderer forarbeid, anskaffelse og påfølgende implementering.

Les mer.

Tellmann på IFS Unleashed

En viktig del av vårt ansvar som rådgiver er å hele tiden være oppdatert på nye og eksisterende leverandører og deres produkter.

I den forbindelse har Tellmann blitt invitert av IFS til å delta på IFS Unleashed i Miami fra 10-14 oktober 2022. Her forventer vi å lære mer om både IFS sine produkter og løsninger, samt vi vil kunne forstå IFS sine kunder bedre og hvilke ønsker og behov de har.

Les mer.

Tellmann vokser og har ansatt Torkel Lappegård som senior rådgiver

Torkel har mer enn 20 års erfaring med ledelse innen digitalisering av kunde-/forretningsløsninger, strategiutvikling, effektivisering og outsourcing.

Torkel tilfører Tellmann ytterligere kompetanse innen utarbeidelse- og operasjonalisering av strategier, innkjøp/anskaffelser, leverandørstyring og forhandlingsledelse.

Les mer.

Tellmann og Barnevakten trygger barn og unges digitale hverdag

Tellmann har nå inngått et samarbeid med Barnevakten , hvor vi bistår med rådgivning og bistand til strategisk utvikling av nettsiden barnevakten.no, med mål om at Barnevakten skal kunne bli en enda mer markant og relevant samfunnsaktør.

Les mer.

Tellmann vokser og ansetter leder for satsningen Digital StandUp

Tellmann vokser og med ansettelsen av Benedikte G. Øygard styrker vi vår populære satsning Digital Standup.

Benedikte vil ha ansvar for å lede og videreutvikle Digital Standup – et konsept med mål om å ta pulsen på markedet innen moderne forretningsstøtte, sette aktuelle temaer på dagsordenen og samle mennesker til møter som former morgendagens virksomheter.

Les mer.

Tellmann nyttiggjør seg av NTNU-students relevante akademiske perspektiver

Marthe Helmen

Tellmann har for tiden gleden av å ha masterstudenten Marthe Helmen på utplassering. Marthe er underveis i arbeidet med sin mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU i Trondheim.

 I tillegg til hennes faglige innsikt tilknyttet endringsledelse på individnivå, tilbyr Marthe også verdifulle akademiske perspektiver på arbeidsmiljø og bedriftskultur.

Les mer.

Tellmann har ansatt ny direktør for Menneske & Kultur

Elin Bekkelund er ansatt som direktør for Menneske & Kultur. Hun vil inngå i ledergruppen og få ansvar for HR, herunder rekruttering, medarbeiderutvikling og personaloppfølging av Tellmanns kompetente rådgivere. I tillegg vil hun også ta del i kundeoppdrag der hennes kompetanse er relevant.

I Tellmann vil hun bidra godt med sin ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, evner til å se nye muligheter og være løsningsorientert.

Les mer.

Tellmann satser på unge og kompetente NTNU-studenter for å styrke markedsarbeidet sitt

Tellmann har siden nyttår fått bistand fra NTNU-studentene Ola Sæther og Hans Ivar Ølberg i sitt markedsarbeid. Guttene studerer for tiden Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

Les mer.

Tellmann bistår sentral aktør i byggebransjen med fornying av sine forretningsløsninger

Tellmann har inngått avtale med en toneangivende aktør i byggebransjen. Gjennom en digital omstillingsprosess hjelper vi til med å sikre forretningsløsninger som støtter opp om forretningsmål, samt sikrer optimal ressursutnyttelse. Vi ser frem til å være en stødig støttespiller på deres reise mot fornyede forretningsløsninger.

Tellmann søker teknisk ressurs med forretningsmessig forståelse – innleie

Tellmann har stor etterspørsel og oppdragsmengde. For en av våre kunder i farmasibransjen er det nå behov for en applikasjonsforvalter i et lengre oppdrag – og det vil kunne være behov for innleie av selvstendig konsulent eller underleverandør.

Rollen krever en ressurs med teknisk innsikt og forståelse, men arbeidet med å jobbe mot apotekene vil også innebære forretningsmessig forståelse og evne til å kommunisere godt med virksomheten ellers og de enkelte apoteker. Oppdraget vil være på minimum 6 mnd. med mulighet for forlengelse på inntil 18 mnd.

Les mer.

Tellmann styrker seg innen ledelse og strategi

Veksten fortsetter. Tellmann har ansatt Morten Overgård som Senior Rådgiver og tilfører med dette solid kompetanse innen ledelse og strategi.

Morten har mer enn 20 års erfaring som rådgiver og leder innen privat næringsvirksomhet. Han har ledet en rekke internasjonale og nasjonale programmer og prosjekter, for noen av de største aktørene innen Pharma, FMCG og Retail.

Les mer.

Tellmann er i vekst og tilfører ytterligere kompetanse innen endrings- og prosjektledelse

Vi blir enda flere i Tellmann og ønsker Jens Kristian Klungseth velkommen med på laget. Jens Kristian har tung kompetanse innen prosjektledelse, digitalisering og endringsledelse. Han har nærmere ti års erfaring med implementering av ERP- og FSM-løsninger for globale organisasjoner innenfor ulike industrier.

God forretningsforståelse, samt evnen til å ha et helhetlig perspektiv er en av Jens Kristian sine store styrker. Han er en erfaren leder som skaper resultater med mennesker og team i fokus. Jens Kristian har en master i produktutvikling og produksjon fra NTNU, med spesialisering innen produksjon- og prosjektledelse.

Les mer.

Tellmann styrker seg innen prosjekt- og endringsledelse

Tellmann utvider leveransekraften innen prosjektledelse og endringsledelse med ansettelsen av Rolf Brustad.

Rolf er en erfaren leder som skaper resultater gjennom endringsledelse med mennesker og team i fokus. Han har bred prosjekterfaring innen prosessutvikling, optimalisering og automatisering ved bruk av teknologi. Rolf har også bred erfaring innen forretningsutvikling, salg og som interimleder.

Les mer.

Vi gratulerer Ine Skarrud med forfremmelse til Senior Advisor i Tellmann

Tellmann jobber målrettet med utvikling av talenter og har et eget program for sine Advisors. Fra dag én etableres det individuelle utviklingsmål for den enkelte Advisor som følges opp i faste samtaler.

Gjennom tydelige utviklingsmål og tett oppfølging fra Partner og nærmeste leder Håkon Røed, er det med stor glede vi kan meddele at Ine har oppfylt de kriteriene som kreves for å bli Senior Advisor i Tellmann – og tar med dette steget opp fra Advisor!

Les mer.

CRM Digital Standup – Fra CRM til kundeopplevelse 2.0

Med rekordhøy interesse for temaet «Fra CRM til kundeopplevelse» viderefører vi dette én gang til – denne gangen med tre nye leverandører og nytt perspektiv fra Tellmann.

Med oss denne gangen har vi HubSpot, NextCom, og Microsoft. Disse aktørene har sterke posisjoner innen feltet og har som hovedambisjon å hjelpe kunder, i alle størrelser, med å øke salget og skape vekst i stadig mer digitale og konkurransekrevende markeder.

Les mer og meld deg på.

ERP Digital Standup – Vår 2021

Tellmann har sammen med nettverket Forretningsløsninger Norge, og tre nye leverandører, gleden av å invitere til en ny ERP Digital Standup.

Torsdag 27. mai 2021 kl. 09:00-10:30 retter vi fokus på netthandel og ERP, og skal se nærmere på suksessfaktorer for å lykkes med dette. De som er med for å fortelle om sine løsninger og ekte kundecaser er Pialro, Ratio Management og Vitari.

Les mer og meld deg på.

Tellmann utvider og tilfører ytterligere kompetanse innen ledelse, økonomistyring og rapportering

Tellmann utvider kapasiteten gjennom ansettelsen av Pernille Corneliussen som Senior Advisor. Med dette tilfører vi mer kompetanse innen ledelse av utviklings- og implementeringsprosjekter, data- og informasjonsanalyse samt økonomistyring- og rapportering.

De siste årene har hun blant annet vært prosjektleder på to store prosjekter for utvikling og implementering av kasseløsninger til kantinevirksomhet og til bank. I tillegg har hun flere års erfaring innen økonomistyring, rapportering og analyse av store mengder data fra ulike kilder fra forsystem til datavarehus og regnskap.

Les mer.

Tellmann har ansatt Charlotte Øverbekk som rådgiver og tilfører med dette kompetanse innen ERP

Charlotte kommer fra Columbus hvor hun har jobbet som finanskonsulent med ERP-løsningen M3 fra Infor. Hun har god erfaring fra sitt arbeid med implementering og omstilling fra flere implementeringsprosjekter av M3 i produksjonsbedrifter i inn- og utland.

Hun trives best når hun bidrar til at andre får en enklere arbeidshverdag gjennom å ta i bruk moderne IT-løsninger. Med solid økonomibakgrunn har Charlotte et godt øye for å se forenklingsmuligheter.

Les mer.

Wikborg Rein styrker digital satsing gjennom strategisk samarbeid

Wikborg Rein har inngått et ekslusivt og langsiktig samarbeid med Tellmann Executive Advisors. Samarbeidsavtalen er et viktig ledd i videreutvikling av firmaets digitale satsing og vil gi høy innovasjonskraft og bidra til effektive og verdiøkende tjenester for deres kunder.

Tellmann har gjennom 2020 levert rådgivningstjenester for å styrke Wikborg Reins forretningsfundament og legge til rette for en forsterket digital orientering. Partene har nå inngått en tre-årig og eksklusiv samarbeidsavtale for perioden 2021-2023.

Les mer.

Espira Kunnskapsbarnehagen tar steget inn i fremtiden som datadrevet virksomhet

Espira har et sterkt ønske om å utvikle selskapet til en data- og innsiktsbasert driftsmodell. De skal hente ut potensialet i den enorme datamengden de selv sitter på når denne kombineres med bruk av moderne teknologi og store data.

Gjennom høsten 2020 har Espira gjennomført et modnings- og forankringsprosjekt sammen med Tellmann Executive Advisors.

Les mer.

Tellmann inviterer til gratis webinar: CRM Digital Standup

Tellmann har gleden av å invitere til vårt første CRM Digital Standup. Her inviterer vi sentrale CRM-leverandører til å dele sine siste tanker om hva de mener vil bli avgjørende fremover, hvilke trender de ser og utviklingen de ser komme.

Hvordan vil moderne CRM-støtte se ut i fremtiden og hva vil prege morgendagens kundereise? De som er med oss denne gangen skal få spå i fremtiden er Lime, SuperOffice og Salesforce.

Les mer og meld deg på.

Tellmann fortsetter veksten innen forretningsløsninger og endringsledelse

Tellmann vokser videre og forsterker besetningen med tung kompetanse innen forretningsløsninger og endringsledelse, gjennom ansettelsen av Øyvind Aronsveen som Senior Advisor.

Øyvind har lang fartstid og har opparbeidet seg kompetanse og erfaring i særklasse fra ledelse og rådgivning innen prosessutvikling, behovsavklaringer, anskaffelse og innføring av forretningsløsninger som vil komme mange av Tellmanns kunder til gode.

Les mer.

Tellmann styrker seg innen smidig utvikling, innovasjon og forretningsutvikling

Bjørn E. Fogh

Veksten fortsetter. Tellmann har ansatt Bjøn E. Fogh som rådgiver og tilfører med dette viktig kompetanse og kapasitet innen smidig utvikling, prosjektledelse og innovasjon.

Bjørn har solid og bred erfaring fra innovasjonsprosjekter i både små og store selskaper. Han har hatt roller som forretningsutivkler, produkteier, scrum master og prosjektleder.

Les mer.

Tellmann vokser innen ledelse, integrasjon og transformasjon

Fredrik-Mjones

Tellmann vokser og utvider kraften innen ledelse, integrasjon, transformasjon og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Fredrik D. Mjønes.

Fredrik har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer. Han har jobbet internasjonalt og har ledererfaring fra IT. Fredrik har ledet flere integrasjoner og transformasjoner av selskaper og han styrke ligger i å lede bredt sammensatte prosjekter som inkluderer både teknologi og mennesker.

Les mer.

Tellmann vokser og ansetter ny rådgiver innen marked og kommunikasjon

Tellmann vokser og med ansettelsen av Tina Belsvik styrker vi vår kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon.

Tina har erfaring fra både kunde- og byråsiden, med flere sentrale roller innen fagområdet markedskommunikasjon. Hun har særlig kompetanse innen digital markedsføring, forbrukeratferd, merkevarebygging, innholdsproduksjon og markedsstrategi.

Les mer.

Tellmann vokser og ansetter ny rådgiver innen endringsledelse og Digital Transformasjon

Tellmann styrker laget med Ine Skarrud. Ine har erfaring med digital transformasjon og innovasjon fra ulike selskap og har jobbet i både offentlig og privat sektor.

Ine kommer fra rollen som COO i oppstartsbedriften Digital Medarbeider. Der har hun tilegnet seg inngående kompetanse på utvikling og innføring av digitale løsninger og IT-verktøy. Til Tellmann bringer hun med seg kompetanse innen smidig produkt- og prosessutvikling. Hun har en iboende interesse for hvordan teknologi og digitalisering kan skape stor verdi gjennom modernisering av virksomheter.

Les mer.

Tellmann er 20 år

Den 14. oktober var det bursdagsfering i Tellmann. På dagen 20 år etter at selskapet ble stiftet.

Vi er dermed inne i vårt jubileumsår, som vil bli behørig markert i løpet av de neste 12 månedene. 20 år i 2020 – det klinger godt! Og bak oss har vi en reise som vi ansatte er svært stolte av.

Les mer.

Tellmann styrker laget innen digital transformasjon, CRM og prosjektledelse

Tellmann utvider leveransekraften gjennom ansettelse av Amund Breda. Amund kommer fra EVRY hvor han jobbet som forretningsrådgiver på Microsoft Dynamics 365 plattformen med CRM, ERP og samhandling.

Amund har lang erfaring med å utvikle og etablere konsepter for kundereise i ulike bransjer ved smart bruk av teknologi. Han har særlig styrke innen digital forretningsutvikling som omhandler salg, markedsføring og service. Videre har Amund bred erfaring fra implementering av digitale strategier med utpreget fokus på gevinstrealisering og hva som kreves for å få med menneskene som berøres.

Les mer.

Tellmann vokser videre innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter

Tellmann vokser videre og utvider kraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Bjørn Høydahl.

Bjørn har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer. Han har jobbet internasjonalt, har variert ledererfaring og jobbet i hele spennet fra høyteknologiske oppstartsbedrifter til store konsern.

Les mer.

Tellmann får en av Norges fremste eksperter på CRM og kundehåndtering på laget

Tellmann utvider leveransekraften innen digitalt salg, CRM og kundereise gjennom ansettelsen av Martin Bloma. Martin kommer fra Microsoft hvor han jobbet som produktevangelist/rådgiver for Microsoft Dynamics 365 – plattformen hvor CRM, ERP og samhandling står sentralt.

Med Martin styrker vi vår ekspertkompetanse på et område som er svært viktig for de fleste bedrifter. Nemlig å bygge langsiktig omsetningsvekst gjennom digitalt salg, god kundehåndtering og gode brukeropplevelser.

Les mer.

Tellmann vokser og styrker gjennomføringskraften ytterligere innen digital forretningsutvikling, kundeopplevelse og innovasjon

Tellmann utvider kapasiteten innen digital forretningsutvikling og innovasjon gjennom ansettelse av Dennis Banelind.

Dennis kommer fra en jobb som forretningsområdeleder for Tietos satsning på kundeopplevelse og digital omstilling. Han har bl.a. ledet et prosjekt for å øke konkurransekraften til norsk skogsindustri gjennom effektivisering av salg samt forbedret kundelojalitet og kundeservice via digitale kanaler. Han har også utarbeidet digitalt målbilde og veikart i reiselivsbransjen og vært engasjert som interimleder med ansvar for implementering av digital strategi.

Les mer.

Tellmann styrker sin posisjon innen digitalisering

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen digitalisering og verdikjedeoptimalisering gjennom ansettelse av Øystein Pedersen, tidligere CIO i TESS. Øystein har 10 års erfaring fra egen virksomhet innenfor rådgivning og som totalleverandør på driftstjenester, og nærmere 5 års erfaring fra TESS som ambassadør, innovatør og strategisk rådgiver i digitale innovasjonsprosesser. Han har også erfaring med LEAN ledelse og kontinuerlig forbedring, og hvordan knytte kvalitetsstyring (ISO9001) til verdikjede og digitaliseringsarbeidet.

Gjennom ansettelsen av Øystein styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen identifikasjon og ledelse av prosjekter knyttet til lønnsomhetsutvikling og kundesentrisk tilrettelegging.

Les mer.