fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Nyheter

Vi gratulerer Ine Skarrud med forfremmelse til Senior Advisor i Tellmann

Tellmann jobber målrettet med utvikling av talenter og har et eget program for sine Advisors. Fra dag én etableres det individuelle utviklingsmål for den enkelte Advisor som følges opp i faste samtaler.

Gjennom tydelig utviklingsmål og tett oppfølging fra Partner og nærmeste leder Håkon Røed, er det med stor glede vi kan meddele at Ine har oppfylt de kriteriene som kreves for å bli Senior Advisor i Tellmann og nå tar steget opp fra Advisor!

Les mer.

CRM Digital Standup – Fra CRM til kundeopplevelse 2.0

Med rekordhøy interesse for temaet «Fra CRM til kundeopplevelse» så viderefører vi dette én gang til – denne gangen med tre nye leverandører og nytt perspektiv fra Tellmann. 

CRM Digital Standup

Med oss denne gangen har vi HubSpot, NextCom og Microsoft. Disse aktørene har sterke posisjoner innenfor feltet, og har som hovedambisjon å hjelpe kunder i alle størrelser med å øke salget og skape vekst i stadig mer digitale- og konkurransekrevende markeder.

Les mer og meld deg på.


ERP Digital Standup – Vår 2021

Tellmann har sammen med nettverket Forretningsløsninger Norge, og tre nye leverandører, gleden av å invitere til en ny ERP Digital Standup. 

ERP Digital Standup - Vår 2021

Torsdag 27. mai kl. 09:00 – 10:30 retter vi fokus på netthandel og ERP, og skal se nærmere på suksessfaktorer for å lykkes med dette. De som er med for å fortelle om sine løsninger og ekte kundecaser er Pilaro, Ratio Management og Vitari.

Les mer og meld deg på.


Tellmann utvider og tilfører ytterligere kompetanse innen ledelse, økonomistyring og rapportering

Tellmann utvider kapasiteten gjennom ansettelsen av Pernille Corneliussen som Senior Advisor. Med dette tilfører vi mer kompetanse innen ledelse av utviklings- og implementeringsprosjekter, data- og informasjonsanalyse samt økonomistyring- og rapportering. 

De siste årene har hun blant annet vært prosjektleder på to store prosjekter for utvikling og implementering av kasseløsninger til kantinevirksomhet og til bank. I tillegg har hun flere års erfaring innenfor økonomistyring, rapportering og analyse av store mengder data fra ulike kilder fra forsystem til datavarehus og regnskap. 

Les mer.


Tellmann har ansatt Charlotte Øverbekk som rådgiver og tilfører med dette kompetanse innen ERP

Charlotte kommer fra Columbus hvor hun har jobbet som finanskonsulent med ERP-løsningen M3 fra Infor. Hun har god erfaring fra sitt arbeid med implementering og omstilling fra flere implementeringsprosjekter av M3 i produksjonsbedrifter i inn- og utland.

Hun trives best når hun bidrar til at andre får en enklere arbeidshverdag gjennom å ta i bruk moderne IT-løsninger. Med solid økonomibakgrunn har Charlotte et godt øye for å se forenklingsmuligheter. 

Les mer.


Wikborg Rein styrker digital satsing gjennom strategisk samarbeid

Wikborg Rein har inngått et eksklusivt og langsiktig samarbeid med Tellmann Executive Advisors. Samarbeidsavtalen er et viktig ledd i videreutvikling av firmaets digitale satsing og vil gi høy innovasjonskraft og bidra til effektive og verdiøkende tjenester for deres kunder.

Tellmann har gjennom 2020 levert rådgivningstjenester for å styrke Wikborg Reins forretningsfundament og legge til rette for en forsterket digital orientering. Partene har nå inngått en treårig og eksklusiv samarbeidsavtale for perioden 2021-2023.

Les mer.


Espira Kunnskapsbarnehagen tar steget inn i fremtiden som datadrevet virksomhet

Espira har et sterkt ønske om å utvikle selskapet til en data- og innsiktsbasert driftsmodell. De skal hente ut potensialet i den enorme datamengden de selv sitter på når denne kombineres med bruk av moderne teknologi og store data.

Gjennom høsten 2020 har Espira gjennomført et modnings- og forankringsprosjekt sammen med Tellmann Executive Advisors.

Les mer.


Tellmann inviterer til gratis webinar: CRM Digital Standup

Tellmann har gleden av å invitere til vår første CRM Digital Standup.  Her inviterer vi sentrale CRM-leverandører til å dele sine siste tanker om hva de mener vil bli avgjørende fremover, hvilke trender de ser og utviklingen de ser komme. 

CRM Digital Standup H121

Hvordan vil moderne CRM-støtte se ut i fremtiden og hva vil prege morgendagens kundereise? De som er med oss denne gangen og skal få spå i fremtiden er LimeSuperOffice og Salesforce

Les mer og meld deg på.


Tellmann fortsetter veksten innen forretningsløsninger og endringsledelse

Tellmann vokser videre og forsterker besetningen med tung kompetanse innen forretningsløsninger og endringsledelse, gjennom ansettelsen av Øyvind Aronsveen som senior rådgiver.

Øyvind Aronsveen

Øyvind har lang fartstid og har opparbeidet kompetanse og erfaring i særklasse fra ledelse og rådgiving innen prosessutvikling, behovsavklaringer, anskaffelse og innføring av forretningsløsninger som vil komme mange av Tellmanns kunder til gode. 

Les mer.


Tellmann styrker seg innen smidig utvikling, innovasjon og forretningsutvikling

Veksten fortsetter. Tellmann har ansatt Bjørn E. Fogh som rådgiver og tilfører med dette viktig kompetanse og kapasitet innen smidig utvikling, prosjektledelse og innovasjon.

Bjørn E. Fogh

Bjørn har solid og bred erfaring fra innovasjonsprosjekter i både små og store selskaper. Han har hatt roller som forretningsutvikler, produkteier, scrum master og prosjektleder.

Les mer.


Tellmann vokser innen ledelse, integrasjon og transformasjon

Tellmann vokser og utvider kraften innen ledelse, integrasjon, transformasjon og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Fredrik D. Mjønes.

Fredrik-Mjones

Fredrik har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer. Han har jobbet internasjonalt og har ledererfaring fra IT. Fredrik har ledet flere integrasjoner og transformasjoner av selskaper og hans styrke ligger i å lede bredt sammensatte prosjekter som inkluderer både teknologi og mennesker.

Les mer.


Tellmann vokser og ansetter ny rådgiver innen marked og kommunikasjon

Tellmann vokser, og med ansettelse av Tina Belsvik styrker vi vår kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon.

Tina har erfaring fra både kunde- og leverandørsiden, med flere sentrale roller innen fagområdet markedskommunikasjon. Hun har særlig kompetanse innen digital markedsføring, forbrukeratferd, merkevarebygging, innholdsproduksjon og markedsstrategi.

Se mer


Tellmann vokser og ansetter ny rådgiver innen endringsledelse og Digital Transformasjon

Tellmann styrker laget med Ine Skarrud. Ine har erfaring med digital transformasjon og innovasjon fra ulike selskap og har jobbet i både offentlig og privat sektor.

Ine kommer fra en rolle som COO i oppstartsbedriften Digital Medarbeider AS. Der har hun tilegnet seg inngående kompetanse på utvikling og innføring av digitale løsninger og IT verktøy. Til Tellmann bringer hun med seg kompetanse innen smidig produkt- og prosessutvikling. Hun har en iboende interesse for hvordan teknologi og digitalisering kan skape stor verdi gjennom modernisering av virksomheter.

Se mer


Tellmann – 20 år!

Den 14. oktober var det bursdagsfeiring i Tellmann, på dagen 20 år etter selskapet ble stiftet. Vi er dermed inne i vårt jubileumsår, som vil bli behørig markert i løpet av de neste 12 månedene. 20 år i 2020 – det klinger godt, og bak oss har vi en reise som vi ansatte er svært stolte av.

Se mer


Tellmann styrker laget innen Digital transformasjon, CRM og prosjektledelse!

Tellmann utvider leveransekraften gjennom ansettelse av Amund Breda (42). Amund kommer fra EVRY, hvor han jobbet som forretningsrådgiver på Microsoft Dynamics 365 plattformen med CRM, ERP og samhandling.

Amund har lang erfaring med å utvikle og etablere konsepter for kundereise i ulike bransjer ved smart bruk av teknologi. Han har særlig styrke innen digital forretningsutvikling som omhandler salg, markedsføring og service. Videre har Amund bred erfaring fra implementering av digitale strategier med utpreget fokus på gevinstrealisering og hva som kreves for å få med menneskene som berøres.

Se mer


Tellmann vokser videre innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter

Tellmann vokser videre og utvider kraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Bjørn Høydahl.

Bjørn har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer.
Han har jobbet internasjonalt, har variert ledererfaring og jobbet i hele spennet fra høyteknologiske oppstartsbedrifter til store konsern.

Se mer


Tellmann får en av Norges fremste eksperter på CRM og Kundehåndtering på laget!

Tellmann utvider leveransekraften innen Digitalt Salg, CRM og Kundereisen gjennom ansettelse av Martin Bloma.  Martin kommer fra Microsoft, hvor han jobbet som produktevangelist/rådgiver for Microsoft Dynamics 365 – plattformen hvor CRM, ERP og samhandling står sentralt.

Med Martin styrker vi vår ekspertkompetanse på et område som er svært viktig for de fleste bedrifter, nemlig å bygge langsiktig omsetningsvekst gjennom digitalt salg, god kundehåndtering og gode brukeropplevelser.

Se mer


Tellmann vokser og styrker gjennomføringskraften ytterligere innen digital forretningsutvikling, kundeopplevelse og innovasjon!

Digital omstilling, innovasjon

Tellmann utvider kapasiteten innen digital forretningsutvikling og innovasjon gjennom ansettelse av Dennis Banelind. Dennis kommer fra en jobb som forretningsområdeleder for Tietos satsning på kundeopplevelse og digital omstilling. Han har bl.a. ledet et prosjekt for å øke konkurransekraften til norsk skogsindustri gjennom effektivisering av salg samt forbedret kundelojalitet og kundeservice via digitale kanaler. Han har også utarbeidet digitalt målbilde og veikart i reiselivsbransjen og vært engasjert som interimleder med ansvar for implementering av digital strategi.

Se mer


Tellmann styrker sin posisjon innen digitalisering

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen digitalisering og verdikjedeoptimalisering gjennom ansettelse av Øystein Pedersen, tidligere CIO i TESS. Øystein har 10 års erfaring fra egen virksomhet innenfor rådgivning og som totalleverandør på driftstjenester, og nærmere 5 års erfaring fra TESS som ambassadør, innovatør og strategisk rådgiver i digitale innovasjonsprosesser. Han har også erfaring med LEAN ledelse og kontinuerlig forbedring, og hvordan knytte kvalitetsstyring (ISO9001) til verdikjede og digitaliseringsarbeidet.

Gjennom ansettelsen av Øystein styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen identifikasjon og ledelse av prosjekter knyttet til lønnsomhetsutvikling og kundesentrisk tilrettelegging.

Se mer