fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Nyheter

Tellmann fortsetter veksten innen forretningsløsninger og endringsledelse

Tellmann vokser videre og forsterker besetningen med tung kompetanse innen forretningsløsninger og endringsledelse, gjennom ansettelsen av Øyvind Aronsveen som senior rådgiver.

Øyvind Aronsveen

Øyvind har lang fartstid og har opparbeidet kompetanse og erfaring i særklasse fra ledelse og rådgiving innen prosessutvikling, behovsavklaringer, anskaffelse og innføring av forretningsløsninger som vil komme mange av Tellmanns kunder til gode. 

Les mer.

Tellmann styrker seg innen smidig utvikling, innovasjon og forretningsutvikling

Veksten fortsetter. Tellmann har ansatt Bjørn E. Fogh som rådgiver og tilfører med dette viktig kompetanse og kapasitet innen smidig utvikling, prosjektledelse og innovasjon.

Bjørn E. Fogh

Bjørn har solid og bred erfaring fra innovasjonsprosjekter i både små og store selskaper. Han har hatt roller som forretningsutvikler, produkteier, scrum master og prosjektleder.

Les mer.

Tellmann vokser innen ledelse, integrasjon og transformasjon

Tellmann vokser og utvider kraften innen ledelse, integrasjon, transformasjon og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Fredrik D. Mjønes.

Fredrik-Mjones

Fredrik har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer. Han har jobbet internasjonalt og har ledererfaring fra IT. Fredrik har ledet flere integrasjoner og transformasjoner av selskaper og hans styrke ligger i å lede bredt sammensatte prosjekter som inkluderer både teknologi og mennesker.

Les mer.

Tellmann voksere videre og utvider kraften innen forretningsløsninger og transformasjon

Tellmann vokser videre og utvider kraften innen Forretningsløsninger og transformasjon gjennom ansettelsen av Espen Opheim.

Espen Opheim

Espen kommer fra en rolle som Senior Manager i Sopra Steria, og har bred erfaring fra anskaffelser og implementering av forretningssystemer. Espen har jobbet både som rådgiver og prosjektleder i bl.a BDO og KPMG, og har også lang fartstid fra leverandørsiden.

Se mer

Tellmann vokser og ansetter ny rådgiver innen marked og kommunikasjon

Tellmann vokser, og med ansettelse av Tina Belsvik styrker vi vår kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon.

Tina har erfaring fra både kunde- og leverandørsiden, med flere sentrale roller innen fagområdet markedskommunikasjon. Hun har særlig kompetanse innen digital markedsføring, forbrukeratferd, merkevarebygging, innholdsproduksjon og markedsstrategi.

Se mer

Tellmann vokser og ansetter ny rådgiver innen endringsledelse og Digital Transformasjon

Tellmann styrker laget med Ine Skarrud. Ine har erfaring med digital transformasjon og innovasjon fra ulike selskap og har jobbet i både offentlig og privat sektor.

Ine kommer fra en rolle som COO i oppstartsbedriften Digital Medarbeider AS. Der har hun tilegnet seg inngående kompetanse på utvikling og innføring av digitale løsninger og IT verktøy. Til Tellmann bringer hun med seg kompetanse innen smidig produkt- og prosessutvikling. Hun har en iboende interesse for hvordan teknologi og digitalisering kan skape stor verdi gjennom modernisering av virksomheter.

Se mer

Tellmann – 20 år!

Den 14. oktober var det bursdagsfeiring i Tellmann, på dagen 20 år etter selskapet ble stiftet. Vi er dermed inne i vårt jubileumsår, som vil bli behørig markert i løpet av de neste 12 månedene. 20 år i 2020 – det klinger godt, og bak oss har vi en reise som vi ansatte er svært stolte av.

Se mer


Tellmann styrker laget innen Digital transformasjon, CRM og prosjektledelse!

Tellmann utvider leveransekraften gjennom ansettelse av Amund Breda (42). Amund kommer fra EVRY, hvor han jobbet som forretningsrådgiver på Microsoft Dynamics 365 plattformen med CRM, ERP og samhandling.

Amund har lang erfaring med å utvikle og etablere konsepter for kundereise i ulike bransjer ved smart bruk av teknologi. Han har særlig styrke innen digital forretningsutvikling som omhandler salg, markedsføring og service. Videre har Amund bred erfaring fra implementering av digitale strategier med utpreget fokus på gevinstrealisering og hva som kreves for å få med menneskene som berøres.

Se mer


Tellmann vokser videre innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter

Tellmann vokser videre og utvider kraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Bjørn Høydahl.

Bjørn har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer.
Han har jobbet internasjonalt, har variert ledererfaring og jobbet i hele spennet fra høyteknologiske oppstartsbedrifter til store konsern.

Se mer


Tellmann styrker laget innen ledelse av digitale prosjekter!

Tellmann utvider gjennomføringskraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelse av Jon Kolbeinsen.

Jon har lang og variert erfaring fra både linje- og leverandørsiden som leder og prosjektleder for strategiske så vel som operative prosjekter. Han kommer fra Wikborg Rein Advokatfirma AS der han har vært interim Head of Marketing og prosjektleder innen digitalisering og IT.

Se mer


Tellmann får en av Norges fremste eksperter på CRM og Kundehåndtering på laget!

Tellmann utvider leveransekraften innen Digitalt Salg, CRM og Kundereisen gjennom ansettelse av Martin Bloma.  Martin kommer fra Microsoft, hvor han jobbet som produktevangelist/rådgiver for Microsoft Dynamics 365 – plattformen hvor CRM, ERP og samhandling står sentralt.

Med Martin styrker vi vår ekspertkompetanse på et område som er svært viktig for de fleste bedrifter, nemlig å bygge langsiktig omsetningsvekst gjennom digitalt salg, god kundehåndtering og gode brukeropplevelser.

Se mer


Tellmann vokser og styrker gjennomføringskraften ytterligere innen digital forretningsutvikling, kundeopplevelse og innovasjon!

Digital omstilling, innovasjon

Tellmann utvider kapasiteten innen digital forretningsutvikling og innovasjon gjennom ansettelse av Dennis Banelind. Dennis kommer fra en jobb som forretningsområdeleder for Tietos satsning på kundeopplevelse og digital omstilling. Han har bl.a. ledet et prosjekt for å øke konkurransekraften til norsk skogsindustri gjennom effektivisering av salg samt forbedret kundelojalitet og kundeservice via digitale kanaler. Han har også utarbeidet digitalt målbilde og veikart i reiselivsbransjen og vært engasjert som interimleder med ansvar for implementering av digital strategi.

Se mer


Tellmann styrker sin posisjon innen digitalisering

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen digitalisering og verdikjedeoptimalisering gjennom ansettelse av Øystein Pedersen, tidligere CIO i TESS. Øystein har 10 års erfaring fra egen virksomhet innenfor rådgivning og som totalleverandør på driftstjenester, og nærmere 5 års erfaring fra TESS som ambassadør, innovatør og strategisk rådgiver i digitale innovasjonsprosesser. Han har også erfaring med LEAN ledelse og kontinuerlig forbedring, og hvordan knytte kvalitetsstyring (ISO9001) til verdikjede og digitaliseringsarbeidet.

Gjennom ansettelsen av Øystein styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen identifikasjon og ledelse av prosjekter knyttet til lønnsomhetsutvikling og kundesentrisk tilrettelegging.

Se mer