fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Tellmann styrker sin posisjon innen digitalisering

Tellmann styrker sin posisjon innen digitalisering

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen digitalisering og verdikjedeoptimalisering gjennom ansettelse av Øystein Pedersen, tidligere CIO i TESS. Øystein har 10 års erfaring fra egen virksomhet innenfor rådgivning og som totalleverandør på driftstjenester, og nærmere 5 års erfaring fra TESS som ambassadør, innovatør og strategisk rådgiver i digitale innovasjonsprosesser. Han har også erfaring med LEAN ledelse og kontinuerlig forbedring, og hvordan knytte kvalitetsstyring (ISO9001) til verdikjede og digitaliseringsarbeidet.

Gjennom ansettelsen av Øystein styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen identifikasjon og ledelse av prosjekter knyttet til lønnsomhetsutvikling og kundesentrisk tilrettelegging. Dette innebærer å avdekke svakheter og potensialet i eksisterende og nye verdikjeder, oversette forretningsmål til prosjekter samt innrette prosesser, teknologi og organisasjon for en mer effektiv verdikjede.

Øystein ser helheten i virksomheter, og ser på IT og forretningen som sammenhengende aktiviteter for en velfungerende og bærekraftig forretningsmodell. Øystein vil bidra i leveranser der Tellmann bistår selskaper med å utvikle sine forretningsmodeller og gjennomføre forenkling og moderniseringsinitiativ for å styrke egen konkurransekraft.

Tellmann Executive Advisors ble etablert i 1999, og er uavhengige rådgivere for ledere som vil endre sin virksomhet gjennom bruk av informasjonsteknologi og digitalisering, og skape effekter og resultater som tar deres virksomheter videre. Blant våre kunder finnes alt fra mindre virksomheter til store konsern, i en rekke ulike bransjer og med svært ulike behov. Dette gir oss solid bakgrunn for å skape et godt bilde av hvilke tiltak som bør iverksettes for den enkelte kunde. Verdibasert rådgivning handler imidlertid om langt mer enn å identifisere tiltak. De må også gjennomføres. Våre rådgivere har en helhetlig tilnærming og gjennom strategisk rådgivning kartlegger vi hva som skal til for å komme i gang. Deretter sikrer vi at nødvendig tiltak blir gjennomført. Vårt arbeidsfelt befinner seg i stor grad i grensesnittet mellom forretningsutvikling og informasjonsteknologi.