fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
TELLMANN vokser innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter

TELLMANN vokser innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter

TELLMANN vokser og utvider kraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Bjørn Høydahl.

Bjørn har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer.
Han har jobbet internasjonalt, har variert ledererfaring og jobbet i hele spennet fra høyteknologiske oppstartsbedrifter til store konsern.

Bjørn har arbeidet mye med sourcingtjenester, både på kunde og leverandørsiden, og vært ansvarlig for flere store outsourcingskontrakter og -leveranser. Han har god innsikt i både suksesskriterier og utfordringer ved forskjellige sourcingmodeller og tilnærminger.

Prosessoptimalisering og automatisering har vært en del av Bjørns fokusområder i flere tiår, og hans prosjektledererfaring fra omfattende digitaliseringsprosjekter kommer nå våre kunder til gode. Han har implementerings- og forvaltningserfaring fra en rekke forretningsstøtte plattformer, og har også ledet prosjekt knyttet til RPA (Robotic Process Automation).

Bjørns strategiske tilnærming, kombinert med særlig interesse og innsikt i cutting edge teknologi, gjør ham til en solid sparringspartner og rådgiver når fremtidens endrede rammebetingelser skal ivaretas. Selv om det er inspirerende å jobbe med ny teknologi, er hans fokus likevel alltid på «fix the basics» med en verdibasert prioritering av tiltak.

Bjørn tenker «ut av boksen», og kan bidra både i innovative, strategiske prosesser, samt når det skal gjøres robuste veivalg i et stadig hurtigere skiftende landskap.
Han bringer positiv energi inn i rommet, og bidrar aktivt til effektiv og god samhandling, med fokus på fremdrift og målrealisering.

Vi ønsker Bjørn hjertelig velkommen til TELLMANN!