Skip to main content

Hvorfor undres alle over hvorfor det offentlige, med alle sine eksterne partnere, ikke klarer å fornye seg?

Det offentlige bruker de samme rådgiverne igjen og igjen. Kravet for å få levere til det offentlige er at du har gjort det før. Det er en fordel at du har gjort det veldig mange ganger, på samme måten og helst til den etaten som etterspør. Og ingen er tjent med å stille spørsmålstegn ved praksisen. Det inkluderer rådgivingsselskapene selv.

Havarerte IT-satsinger

Offentlige anskaffelser er dessverre ofte skinnøvelser for å sementere etablerte relasjoner og trygghet rundt det vedvarende. Og selskaper som tufter sin virksomhet på å «bosette» seg med oppdrag innen det offentlige går selvfølgelig stille i dørene om at de får fornyelse av tillit basert på etablerte relasjoner og felles historikk. Selv om historikken skulle tilsi at de er en del av havarerte IT-satsinger.

Prislappen på Navs mislykkede IT-satsing fortsetter å vokse. Nav estimerer nå med en budsjettsprekk på 1,5 milliard. For andre gang har Nav-sjef Joakim Lystad måttet møte i kontrollhøring på Stortinget for å svare på hvordan etatens lenge planlagte IT-satsing kunne havarere fullstendig.

Under kontrollhøringen på Stortinget fikk stortingspolitikerne høre Lystad fremlegge argumenter som:

– Jeg mener vi er langt bedre rustet til å gå videre med IKT-prosjektet. Vi har lært av det som har skjedd.

– I planleggingsfasen gapte vi over for mye og vi tok for mye ansvar.

Ikke underlig deles virkelighetsbeskrivelsen av Accenture, rådgivingsselskapet som har stått for hoveddelen av prosjektutførelsen. De var innkalt som ett av tre rådgivingsselskaper i forbindelse med høringen vedrørende deres tunge engasjement i Navs IT-satsing.

Accenture er imidlertid påpasselige med å presisere for komitéen at Accenture ikke har vært med å planlegge Navs moderniseringsprogram. Av det trekker vi den slutning at de ikke har planlagt hvor ferden skulle gå, de har bare vært med på en dyr reise som har gått galt av sted. Og tydeligvis ikke prøvd å gi råd til Nav i tide om å endre kurs før budsjettet var brukt opp.

Saksordfører under høringen Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener imidlertid Nav og de tre rådgivingsselskapene kunne gitt tydeligere svar. Han oppsummerer med at:

– De er veldig forsiktige med å legge ansvaret på noen. Jeg savner noen ærlige vurderinger.

Hva du har jobbet med er viktigere enn hva du har fått til

Men hva kan man forvente når offentlige virksomheter tviholder på de samme rådgiverne år inn og år ut. Når det er viktigst at du har jobbet for den offentlige etaten tidligere – eller en annen offentlig etat. Når hva du har jobbet med, er viktigere enn hva du har fått til, hvilke verdier som er skapt og hvor effektivt jobben ble gjort.

Det offentlige er preget av en ukultur der «ingen vil ta ansvar» og «ingen vil ha skylden». Dette inkluderer de rådgivingsselskaper som i vesentlig grad livnærer seg av offentlige kunder. De er ikke tjent med å ta oppgjør med eller at det etableres andre praksiser og tilnærminger enn de som allerede finnes. Men det er ikke disse selskapene som nødvendigvis vil være de som gir ærlige og oppriktige tilbakemeldinger. Snarere tvert imot. Tilbakemeldinger som det offentlige sårt trenger for å fornye seg og stille de riktige spørsmålene for å møte morgendagen med hva den krever.

Om det offentlige virkelig ønsker fornyelse, må de søke etter ærlige og oppriktige tilbakemeldinger. Da må de forespørre rådgivere som ikke har historikk og egen agenda rundt dette. At det offentlige sliter med intern kultur og intern motstand mot endringer, er ingen ukjent sak. Og kanskje forståelig nok. Da må det offentlige sikre seg rådgivere som ikke er tjent med å opprettholde det etablerte og eksisterende.

Virkelig fornyelse krever virkelig fornyelse. Da holder det ikke å se på hvem man selv er. Man må også se på hvem man får råd fra og hvilke kriterier og krav man stiller til de som skal gi de beste rådene. Offentlige ledere må ha mot til dette. Da vil de kunne få råd som flytter fjell.

Leave a Reply