Skip to main content

Tellmann er et rådgivningsselskap for ledere som virkelig vil lykkes. For er du opptatt av å skape resultater, en som jobber for å endre og tilrettelegge din virksomhet for å kunne møte morgendagens utfordringer og muligheter, da har vi en match.

Digital omstilling

Dagens omstillingstakt krever agile virksomheter, virksomheter som klarer å omstille seg raskt, som evner å modernisere seg i takt med utviklingen. Vi kaller dette Digital Omstilling.  For de fleste etablerte virksomheter er dette en fjern virkelighet. Gapet mellom raske omskiftelige arbeidsrutiner og etablerte prosesser med skreddersydd systemstøtte har aldri vært større. For mange virksomheter er dette eksistensielt kritisk. Dette krever handlekraftige ledere som virkelig vil, og da trenger du medspillere med oppdatert kompetanse og innsikt.

Tellmann er med når ledere vil skape effekter og resultater som flytter virksomheten de leder. Vi motiveres av dine utfordringer, og vi bidrar best der viljen til å gjennomføre tiltak er til stede. Vi forteller deg ikke det du allerede vet. Det du trenger er en god plan, konkrete aktiviteter som du kan prioritere og forstå, og noen du stoler på til å geleide deg i gjennomføringen. For omstilling krever tydelig ledelse og god gjennomføringsevne.

Tellmann er mindre enn mange andre selskaper som driver forretningsrådgiving. Vi mener det er en av våre fremste styrker. For oss betyr hver enkelt kunde veldig mye og vi jobber hardt for å gjøre våre kunder tilfredse. Det innebærer å nå oppsatte mål og å jobbe effektivt for å realisere disse. Vi er grunnleggende opptatt av å skape og etterlate verdi hos våre kunder.

Kvalitet og kompetanse

Vi kompromitterer ikke på kvalitet. Tvert i mot. Vår størrelse, vårt fokus og våre håndplukkede, senior rådgivere gjør at det nettopp er kvalitet og kompetanse våre kunder opplever. Når vi ansetter, velger vi på øverste hylle, blant erfarne rådgivere som vil utgjøre en forskjell for deg som kunde. Vi leverer det teamet hver kunde trenger for å løse sine utfordringer, ikke for å lære opp juniorer til å bli seniorer. For hos oss er de allerede seniorer med lang erfaring fra ledende stillinger, klare til å flytte din virksomhet forbi dine utfordringer.

Vi ønsker deg velkommen til å bli kunde hos oss. Da vil du merke at forskjellen ikke går på kompetanse, metodikk og tilnærming. Forskjellen går på hva du vil og hva vi vil!