Skip to main content

Vi har hjulpet ledere

med digital omstilling

siden 1999

Leverandøruavhengig rådgiver

Tellmann er et selskap for ledere som vil endre sin virksomhet gjennom bruk av informasjonsteknologi og digitalisering. Vårt arbeidsfelt befinner seg i grensesnittet mellom forretningsutvikling og IT. Tellmann er et leverandøruavhengig rådgivningsfirma med tung digital kompetanse og gjennom våre tjenesteområder tilfører vi våre kunder det som kreves i en digital omstilling.
Som leverandøruavhengig rådgiver er vårt mål å skape varige verdier for våre kunder. Vi har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter i forskjellige virksomheter og bransjer. Dette gir oss et solid fundament for å identifisere hvilke tiltak som bør iverksettes gitt situasjon og behov.

Verdibasert rådgivning

For oss i Tellmann handler imidlertid rådgivning om lang mer enn vurderinger og å identifisere tiltak. Tiltak må også gjennomføres om de skal gi noen verdi, og det blir ingen gevinster og forbedringer uten reell endring. Våre erfarne rådgivere vet hva som skal til for å komme i gang og hvordan du bør gå frem. Vi sikrer at tiltak blir riktig prioritert og vi leder an i gjennomføringen av disse.
IT-anskaffelser er en sentral del i våre tjenester og alle Tellmanns tjenesteområder er uavhengig av løsninger, teknologi og leverandører. Vi tilbyr tjenester innenfor følgende tre tjenesteområder: Digital Forretningsutvikling, Moderne Forretningsløsninger og Modernisering av IT & Sourcing.

Våre verdier

I Tellmann har vi et grunnleggende sett med verdier som har fulgt oss siden starten, og som former både selskapet og våre leveranser.
Uavhengig
Tellmann har ingen form for bindinger til leverandører, teknologier eller annet som hindrer oss fra å gi råd som er utelukkende i kundens interesse. Når du som kunde engasjerer Tellmann kan du derfor være trygg på at alle råd er utelukkende basert på hva som gagner din virksomhet best.
Oppriktig
Vi er opptatt av at vi skal gi ærlige og uhildede råd, selv om det kan være krefter og interessenter som ønsker det annerledes. Det betyr at vi er direkte, sier det som bør sies på en pålitelig måte, er til å stole på og er ‘hel ved’ for deg som vår oppdragsgiver.
Handlekraftig
Vi er Rådgivere med stor R. Vi tar eierskap til ønsket resultat og de gevinster som skal realiseres. Vi tar på oss samme drakt som våre kunder, bretter opp ermene og gyver løs på aktivitetene. Med våre rammeverk i ryggen kan vi sette fart – trygge på at kvaliteten er ivaretatt.

Gleden er vår

Blant våre kunder finnes alt fra mindre virksomheter til store konsern, i en rekke ulike bransjer og med svært ulike behov. Til felles har de at de vil endre sin virksomhet gjennom bruk av teknologi og digitalisering, for å skape effekter og resultater som virkelig flytter selskapet.
Fornøyde kunder er vår fremste energikilde, og kunder som kommer tilbake til oss gjør oss stolte. Hos våre rådgivere finner du et genuint engasjement med fokus på nytteverdi og måloppnåelse. Alt vi gjør er målrettet og målbart med tanke på de effekter kunden ønsker å oppnå.
I Tellmann gjennomfører vi prosjekter sammen med våre kunder. Vi er derfor genuint opptatt av kunnskapsoverføring som en del av våre leveranser og at du som kunde er i stand til å stå på egne ben når oppdraget vårt tar slutt. Vi gleder oss alltid over muligheten vi har til å dele av vår kunnskap med våre kunder.