fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Outsourcing og anskaffelser

Outsourcing og anskaffelser

Outsourcing handler om å tilrettelegge anskaffelser eller endre hvordan en tjeneste blir produsert eller levert, sikre og gjennomføre disse endringene og få de realisert mot et oppsatt mål.

Innenfor outsourcing jobber vi med alle disipliner og aspekter som må beherskes og håndteres for å gjennomføre og ha kontroll på anskaffelser eller endring av ansvar for tjenesteproduksjon. Vi ivaretar verdikjeden fra målbildet blir satt til effektene av anskaffelsen eller endringen er realisert. Dette inkluderer bl.a. arbeid med og nødvendige endringer av ansvar, prosesser eller roller som blir berørt som følge av en anskaffelse eller endringer i produksjon av en tjeneste.

Outsourcing inkluderer leveranser som er nødvendig for at en tjeneste som ikke er egenprodusert skal fungere og bli fulgt opp og tilrettelagt i nødvendig grad. Gjennom outsourcing sikrer vi også løpende ivaretakelse av krevende funksjoner eller tjenesteområder som virksomheten vil ha eksternt forvaltet og styrt.

Outsourcing inkluderer følgende kompetanseområder:

  • Strategiske anskaffelser
  • Forretningssystemer/ ERP
  • Out- / Insourcing
  • Cloud
  • Offentlige anskaffelser
  • Benchmark
  • Leverandørstyring

Les mer om våre andre forretningsområder:

Strategy

Change

Risk