fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Cloud Computing

Definisjonen av cloud computing er at alt fra dataprosessering og datalagring til programvare, blir gjort på datamaskiner tilknyttet internett (kilde: wikipedia). Nå har markedet lenge sittet på gjerdet og ventet på at skytjenester skulle bli mer modent og forutsigbart. Fortsatt stilles det flere spørsmål enn det gis svar.

Vi var tidlig ute med å sikre kundene i forbindelse med outsourcingsprosessen for å etablere gode avtaler. Det å sikre skytjenestene gjennom rådgivningsprosessen og kontraktsprosessen har mange likhetstrekk med utvikling av outsourcingstjenesten, men har i tillegg en rekke nye problemstillinger. Ett hovedspørsmål er hvordan vi reduserer denne risiko og hvilken forhandlingsmulighet vi har i etablering av gode cloud computing kontrakter.

Noen eksempler på kjente problemstillinger ved tradisjonell outsourcing er:

  • Vi må sikre implementering og exit på en betryggende måte uten bindinger og kostnader.
  • Markedet må ha tilstrekkelig antall aktører.
  • Mulighet til å forbli på gammel versjon av software i en viss tid.
  • SLA regime tilpasset kunden.
  • Tilgjengelighet (vedlikeholdsvindu samt nedetid).

Noen eksempler på nye problemstillinger når man vurderer cloud computing:

  • Sikre at tjenesten leveres som forventet (reduserte kostnader, større fleksibilitet, forenklet forvaltning).
  • Reelle muligheter til forhandlinger på juridiske klausuler.
  • Kontroll over kostnadene (opp- og nedskalering av bruk).
  • Nye målemetoder tilpasset forventningene.
  • Dataarkivering/datasikring/forsikring.

Vi som er opptatt av gode og sikre prosesser starter med noen gode spørsmål:

Hvorfor? Hva/hvilke tjenester? Til hvem/hvor ?

Tellmann kan være din uavhengige rådgiver i denne prosessen.

Les mer om skytjenester.