fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
CRM – Customer Relationship Management

CRM – Customer Relationship Management

Nøkkelen til effektiv håndtering av egne kunder ligger for mange virksomheter i et velfungerende CRM-system. Å ha kontroll over kundebehandling og etterlate kunden inntrykk av nærhet, ryddighet og proaktivitet er ønskede effekter. Å få det til krever innsikt i hvordan nøkkelen til det velimplementerte systemet slipes til.

Hvorfor er dette viktig?

Customer Relationship Management-systemer er som regel forretningsnære og forretningskritiske av karakter. Det stiller krav til å få slike systemer riktig implementert, samt forvaltet og vedlikeholdt over tid. Vel implementerte og ivaretatte systemer skaper konkurransekraft, fortrinn og økonomiske gevinster. Og disse forsterkes av at slike systemer gjerne innebærer skreddersøm hvor det enkelte system må møte virksomhets behov og den virksomhet den skal være en del av.

Les mer om forretningskritiske IT anskaffelser.

Hva mener Tellmann med temaet?

Innføringen av et CRM-prosjekt er et endringsprosjekt og krever dyp innsikt i virksomheten som det kommende systemet skal bli en del av og hvilke utfordringer som ligger i å få et CRM-system anskaffet i markedet tilpasset egen virksomhet. Videre krever det sterk prosjektlederkompetanse og kraft i gjennomføringen.

I tillegg til å styre grenseflater mot kunder, medlemmer, klienter eller andre som virksomheten skal betjene, skal systemet gjerne sikre en saks- eller prosessflyt som skal fremstå effektiv og forutsigbar. Fagsystemer er ofte en del av, integrert med eller et utgangspunkt for et CRM-system. Å få dette til å spille sammen på en god måte er gjerne en sentral utfordring. Og en utfordring som kunden selv må sikre at blir løst.

Prosjektet må derfor styres fra kundens side. Kunden må legge premissene for at gjennomføringen og innføringen blir slik kunden skal ha det. Samtidig må man evne å trekke det beste ut fra den leverandør som er valgt og det CRM-systemet som danner basis for implementeringen.

Selve anskaffelsesprosessen vil legge føringene og premissene for en vellykket innføring. Gjennom å identifisere og beskrive virksomhetens sentrale forretningsprosesser vil man tilkjennegi de funksjonelle behov og krav til som det endelige CRM-systemet skal løse.

Tellmann legger derfor stor vekt på å sikre at forretningsprosesser beskrives og forstås godt av alle parter.

Hva kan vi tilføre?

Vi sikrer anskaffelser og en innføring av CRM-systemer som understøtter virksomhetens forretningsprosesser på en effektiv måte. Dette gjør vi slik at du som kunde kan ta ut de forretningsmessige gevinstene ved etablering eller et skifte av CRM-system.

Gjennom vår unike erfaring og metodikk gir vi deg som kunde en klar forståelse av hvor du er og hvilke grep du må ta for å få endret nåsituasjonen. Vi sikrer at du får frem din situasjon, dine behov og dine utfordringer gjennom krav og spesifikasjoner så alle parter får et ryddig grunnlag å tre inn i for en leveranse.

Det å innføre CRM-system på oppsatte mål og gi verditilførsel til virksomheten står sentralt i vår tilnærming. CRM-systemet skal tjene en hensikt og hensikten må realiseres. Hvorfor CRM-systemet faktisk anskaffes, vil vi som rådgiver ikke miste av syne.

Vi er med hele veien til gevinstene av nytt CRM-system er hentet ut. Det betyr at vi også bistår med å effektivisere prosessene CRM-systemet skal understøtte, sikre at alle fungerer i sine roller og at det leveres på de mål som er satt for en vellykket innføring.

Les mer om IT prosjekter som feiler.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Tellmann kan være din bedrifts støttespiller ved innføring av nytt CRM-system. Da er du sikret tilgang til våre rådgivere med inngående kompetanse på CRM. På denne måten kobler vi praktisk forståelse med innsikt i hva som strukturelt og avtalemessig skal på plass.

Våre rådgivere besitter alle de disipliner som en CRM-innføring krever med kompetanse på bl.a. prosess, strategi, leverandørevaluering, kontrakter, prosjekt- og endringsledelse.

Vi har en unik og høyt kundeverdsatt metode og tilnærming i bunn. Dette inkluderer bl.a. en state-of-the art og markedsledende kravspesifikasjon for CRM-anskaffelser. Denne sikrer at du får med de momentene som ikke må utelates når du anskaffer et nytt CRM-system.

Referanser/kunder/oppdrag

Du finner et utvalg kundehistorier her.

Vi gir også referanser fra gjennomførte og pågående oppdrag på forespørsel.