fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

ERP – Enterprise Resource Planning

Det er lett å undervurdere kompleksiteten i å innføre et nytt forretningssystem. Å være for opptatt av å gjøre en teknisk installasjon fremfor et endrings- og omstillingsprosjekt. For det er hva det egentlig er.

Hvorfor er dette viktig?

Sentrale forretningssystem som ERP-system er gjerne blodomløpet i virksomheten de anvendes i. Godt implementerte ERP-systemer skaper konkurransekraft og fortrinn og økonomiske gevinster. Problemfylte innføringer og prosjekter kan imidlertid prege virksomheter i lang tid med store kostnader og slitasje.

ERP

Hva mener Tellmann med temaet?

Selv om vi har laget en formel for en vellykket ERP-innføring, så er ikke dette enkel matematikk:

 En vellykket innføring
=
Teknisk løsning som understøtter forretningsprosessene + omstilling i organisasjonen .    

For de to sentrale faktorene i likningen er krevende. Ikke minst å ta inn over seg at å innføre et nytt ERP-system er et organisasjonsutviklingsprosjekt. Å skifte ut en ERP-løsning kan billedlig sammenliknes med å transplantere et hjerte – mens pasienten er i full jobb!

Et ERP-prosjekt er som sådan et endringsprosjekt og det krever myndighet, ledelsesstøtte og kraft i gjennomføringen.

Prosjektet må styres fra kundens side. Kunden må legge premissene for at gjennomføringen og innføringen blir slik kunden skal ha det. Samtidig må man evne å trekke det beste ut fra den eller de leverandører som er valgt og forretningssystemet som blir implementert – og i tilstrekkelig grad tilpasse seg dette.

Selve anskaffelsesprosessen vil legge føringene og premissene for en vellykket innføring. Gjennom å identifisere og beskrive virksomhetens sentrale forretningsprosesser vil man tilkjennegi de funksjonelle behov og krav til løsningen.

Gjennomarbeidede prosessbeskrivelser er sentralt for at aktuelle leverandører skal forstå virksomheten inngående, og kunne gi best mulige løsningsforslag. Videre vil utarbeidelsen av slike beskrivelser sikre at nøkkelpersonell får eierskap og involveres i tilstrekkelig grad. Dette er en kritisk suksessfaktor.

Tellmann legger derfor stor vekt på å sikre at forretningsprosesser beskrives og forstås godt av alle parter.

Hva kan vi tilføre?

Vi sikrer anskaffelser og en innføring av ERP-systemer som understøtter virksomhetens eksisterende og fremtidige forretningsprosesser på en effektiv måte. Dette gjør vi slik at du som kunde kan ta ut de forretningsmessige gevinstene ved et skifte av ERP-system.

Gjennom vår erfaring og metodikk gir vi deg som kunde en klar forståelse av hvor du er og hvilke grep du må ta for å få endret nåsituasjonen. Vi sikrer at du får frem din situasjon, dine behov og dine utfordringer gjennom krav og spesifikasjoner så alle parter får et ryddig grunnlag å tre inn i for en leveranse.

Det å innføre ERP-system på oppsatte mål og verditilførsel til virksomheten står sentralt i vår tilnærming. ERP-systemet skal tjene en hensikt og hensikten må realiseres. Hvorfor ERP-systemet faktisk anskaffes, vil vi som rådgiver ikke miste av syne.

Vi er med hele veien til gevinstene av nytt forretningssystem er hentet ut. Det betyr at vi også bistår med å effektivisere prosessene som skal understøttes, sikre at alle fungerer i sine roller og at det leveres på de mål som er satt for en vellykket innføring.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Med Tellmann som støttespiller ved innføring av nytt ERP-system er du sikret tilgang til rådgivere med inngående kompetanse på ERP og med erfaring fra det å være kunde i slik prosjekter. Vi kobler praktisk forståelse med innsikt i hva som strukturelt og avtalemessig skal på plass.

Vi besitter alle de disipliner som en ERP-innføring krever med kompetanse på bl.a. prosess, strategi, leverandørevaluering, kontrakter, prosjekt- og endringsledelse.

Vi har en unik og høyt kundeverdsatt metode og tilnærming i bunn. Hva du som kunde skal oppnå og den situasjonen du er i, fremstår imidlertid viktigst når vi legger opp en plan for hvordan vi skal anskaffe og innføre et nytt ERP-system i din virksomhet.

Referanser /kunder/oppdrag

Vi gir referanser fra gjennomførte og pågående oppdrag på forespørsel.

Les mer om forretningskritiske IT anskaffelser.

Les mer om IT prosjekter som feiler.