fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Kontraktsforvaltning

En kontraktsportefølje trenger en gjennomgang fra tid til annen. Den daglige driften opptar de fleste IT-sjefer i den grad at tiden ikke strekker til for å ta ut de muligheter som ligger i en porteføljerevisjon.

signatur

Våre rådgivere har lang erfaring i å gjennomføre denne type revisjoner, samt å følge opp leveransen av de løpende tjenestene i hver enkelt kontrakt. På denne måten kan vi sørge for at prosessen som starter med en IT-sourcingstrategi til faktisk leverte driftstjenester blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte.

Vi leverer forvaltningstjenester i større eller mindre omfang både som del av kundens faste team eller per kontrakt i tett samarbeid med kundens mottaksapparat. Vi deltar i møter med diverse leverandører og gjennomgår leveransene på bakgrunn av rapporter eller målinger.