fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Kontraktsforvaltning

Effektiv kontraktsforvaltning forutsetter en god kontrakt. En kontraktsportefølje trenger en gjennomgang fra tid til annen. Den daglige driften opptar de fleste IT-sjefer i den grad at tiden ikke strekker til for å ta ut de muligheter som ligger i en porteføljerevisjon.

Kontraktsforvaltning

Våre rådgivere har lang erfaring med kontraktsforvaltning, og i å gjennomføre denne type revisjoner. Samt å følge opp leveransen av de løpende tjenestene i hver enkelt kontrakt. På denne måten kan vi sørge for at prosessen som starter med en IT-sourcingstrategi, til faktisk leverte driftstjenester, blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte.

Vi leverer forvaltningstjenester i større eller mindre omfang. Både som del av kundens faste team, eller per kontrakt i tett samarbeid med kundens mottaksapparat. Vi deltar i møter med diverse leverandører og gjennomgår leveransene på bakgrunn av rapporter eller målinger.