fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Anskaffelser

Vi gjennomfører til enhver tid et antall anskaffelser av IT-tjenester for offentlig og private virksomheter. Vi ivaretar og sikrer at prosessen gjennomføres etter så vel etiske som juridiske og kommersiellt beste prinsipper.

Som et leverandøruavhengig selskap sikrer vi helt upartiske råd og er kjent for vår handlekraft. Våre oppriktige tilbakemeldinger til leverandørmarkedet gir nødvendige justeringer som vurderes som svært nyttig. Mange av våre mest erfarne rådgivere har forhandlingserfaring både fra norske og utenlandske anskaffelsesprosesser.

Anskaffelser

Vi har et unikt, egenutviklet rammeverk både for prosess så vel som kontraktsdokumenter og bilag. Særlig godt kjent i markedet er vi for vår strukturerte og kvalitetssikrede kravspesifikasjon og SLA-regime. Vår kjennskap til markedets standardkontrakter og kontraktsjus er vår force. Sammen med våre kunder i et bredt spekter av bransjer har vi funnet egnede kontraktspartnere for en rekke tjenester. Vi har truffet de fleste norske leverandører gjennom disse prosessene for anskaffelser.

I ERP Digital Standup Høst 2020 rettet vi blikket mot anskaffelse av moderne forretningsløsninger og hvorfor dette må gjøres på helt andre måter enn tidligere. Hvordan leverandørene leverer sine løsninger og funksjonalitet, og hvordan forretningsstøtte tilbys i markedet er i stadig endring. De fleste er kjent med skybruk på enkle kontorstøtteapplikasjoner, men endringen med bruk av skyen skjer nå også på strategiske applikasjoner. Dette gjør at vi må tenke annerledes rundt hvordan vi gjør våre anskaffelser.

Les mer og se opptak av ERP Digital Standup Høst 2020.

Et overordnet bilde av anskaffelsesprosessen er som følger:

  • Tjeneste/ansvarsmatrise
  • Kravspesifikasjon
  • Utarbeidelse av forespørsel
  • Utsendelse av forespørsel
  • Evaluering av tilbud
  • Kontraktsforhandlinger
  • Implementering av kontrakt
  • Testing og Testledelse