fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Anskaffelse

Vi gjennomfører til enhver tid et antall anskaffelser av IT-tjenester for offentlig og private virksomheter. Vi ivaretar og sikrer at prosessen gjennomføres etter så vel etiske som juridiske og kommersiellt beste prinsipper.

Som et leverandøruavhengig selskap sikrer vi helt upartiske råd og er kjent for vår handlekraft. Våre oppriktige tilbakemeldinger til leverandørmarkedet gir nødvendige justeringer som vurderes som svært nyttig. Mange av våre mest erfarne rådgivere har forhandlingserfaring både fra norske og utenlandske anskaffelsesprosesser.

Vi har et unikt, egenutviklet rammeverk både for prosess så vel som kontraktsdokumenter og bilag. Særlig godt kjent i markedet er vi for vår strukturerte og kvalitetssikrede kravspesifikasjon og SLA-regime. Vår kjennskap til markedets standardkontrakter og kontraktsjus er vår force. Sammen med våre kunder i et bredt spekter av bransjer har vi funnet egnede kontraktspartnere for en rekke tjenester. Vi har truffet de fleste norske leverandører gjennom disse anskaffelsesprosessene.

Et overordnet bilde av anskaffelsesprosessen er som følger:

  • Tjeneste/ansvarsmatrise
  • Kravspesifikasjon
  • Utarbeidelse av forespørsel
  • Utsendelse av forespørsel
  • Evaluering av tilbud
  • Kontraktsforhandlinger
  • Implementering av kontrakt
  • Testing og Testledelse