fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Implementering

En vellykket implementering er en forutsetning for en vellykket driftsfase som skal vare i mange år. Når kontrakten er signert starter det virkelige arbeidet. Det skal gjennomføres et implementeringsprosjekt som skal realisere det partene har kommet overens om i kontrakten.

En vellykket implementering skjer ikke helt av seg selv. Vanligvis har leverandøren ansvaret for et slikt prosjekt, og rollen som prosjektleder fylles derfor vanligvis av leverandøren. Men kunden må engasjere seg. Selv om det er leverandørens prosjekt så er det kundens løsning. Kunden kan ikke stole blindt på leverandøren, for det er kunden som får svi om noe glemmes eller ikke etableres som planlagt. Et vellykket implementeringsprosjekt handler om fire ting: Planlegging, Gjennomføring, Samarbeid og Testing.

Tellmann kan bidra på mange felt og på ulike nivåer i et implementeringsprosjekt. Men uansett så sitter vi på kundens side. Eksempler på vår bistand er:

  • Kvalitetssikring av leverandørens prosjektplan: aktiviteter, tider, avhengigheter.
  • Prosjektleder / koordinator for kundens innsats i implementeringsprosjektet.
  • Kvalitetssikring av gjennomførte aktiviteter.
  • Oppfølging av fremdrift: går prosjektet hurtig nok i forhold til avtalt ferdigdato?
  • Innkalle til, og fasilitere møter i Styringsgruppen.
  • Holde orden på endringslogg: det kommer alltid endringer i forhold til inngått kontrakt.
  • Planlegge og koordinere kundens akseptansetest.
  • Holde orden på restansene: hva gjenstår?

Fordi et godt samarbeid mellom kunde og leverandør starter med en vellykket implementering, slutter ikke vår bistand når en kontrakt er signert. Våre rådgivere er med på å kvalitetssikre prosessen fra behovsidentifisering til vellykket drift.

Les mer om anskaffelser, implementering og kontrakter.

Les mer om vellykket endring og omstilling.