fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

IT-sourcingstrategi

En IT-sourcingstrategi kan brukes som en del av et beslutningsgrunnlag for fremtidig driftsmodell i din bedrift. Hovedutfordringen i denne prosessen vil være å definere fremtidige komponenter og tjenester i IT-funksjonen som vil være nødvendig for å understøtte virksomhetens mål og forretningsstrategi.

Sourcing er en strategisk beslutning om hvorvidt en oppgave skal løses med interne ressurser, eller om hele- eller deler av oppgaven skal kjøpes fra en annen virksomhet (kilde: Digitaliseringsdirektoratet). Outsourcing av IT-tjenester begynner å bli en moden tjeneste. Markedet har lang erfaring med å sette ut ulike IT-tjenester, og kundene har vært gjennom flere revisjoner og reforhandlinger av denne typen avtaler. Ved slike evalueringer har kundene i noen tilfeller også insourcet disse eller deler av dem.

IT-sourcingstrategi

Vi ser ofte at forarbeidet og analysene i forkant av tjenesteutsettingen ikke har ivaretatt all erfaring. Det kan også hende at det mangler forretningsmessig forankring i selskapene. Kompleksiteten og betydningen av IT i selskapene har tvunget frem behov for en sourcingstrategi som en konsekvens av IT-strategien.

Vi har spisskompetanse innen etablering av IT-sourcingstrategi for store og mellomstore selskaper med støtte i våre prosesser og metodeverk.