Skip to main content

Det regner mye i Bergen. Men i stedet for å bli værsyke, ser bergenserne mulighetene som ligger i skyene. De sier: «Smil til skyene, de varmer huset ditt». Skyene blir til energi som gir inntekt.

I Norge leter vi etter nye muligheter. Vi skal omstille. Vi skal finne noe som kan holde liv i oss etter hvert som oljealderen er på hell.

Og det er klart at skyene her representerer en ressurs som er verdifull. De kan gi energi til virksomheter av mange slag.

Men det finnes andre typer skyer enn de som bringer regn til magasinene. Ofte kaller vi disse for Cloud eller Skyen. Eller Skytjenester. Dette er en type skyer som bringer muligheter til alle virksomheter, ikke bare til de som skal lage energi av vann.

Hva har du og din virksomhet gjort for å vurdere de nye mulighetene? Hvordan kan dere benytte Skytjenestene på en god måte? Det være seg offensivt (nye produkter, løsninger, tjenester..). Eller defensivt (faste kostnader gjøres variable, økt skalerbarhet m.m…).

Det er et lederansvar å se til at virksomheten din utforsker nye muligheter, identifiserer dem, vurderer dem og eventuelt benytter dem til fordel for sin virksomhet. Hva har du som leder gjort med dette?

Internett Skyen er en flopp

Er Cloud / Skyen / Skytjenester en hype, sier du? Et forbigående fenomen? Slik man i sin tid også trodde om internett? Nei, Skyen har kommet for å bli. Fordi den tilfører noe nytt og verdifullt. Fordi den åpner opp for nye muligheter for forretning.

Er det vanskelig å orientere seg i Skyen, sier du? Ja, kan hende det er litt tåkete og dårlig sikt foreløpig. Temaet preges av mange nye begreper og nye måter å tenke på. Da kan det være greit å huske noen gode, gamle regler:

  • Lytt til erfarne folk
  • Bruk kart og kompass
  • Gå ikke alene

Og sannelig finnes det en til:

  • Det er ingen skam å snu.

For om det nå skulle vise seg at Skyen ikke er noe for dere, så er det bare å la være. Det er helt greit, ja til og med smart, å forkaste ideen om den ikke er god. Men den må vurderes.

Den største synden i denne sammenheng er unnlatelsessynden: Det å ikke utforske muligheten.

Så sett i gang! Over skyen er himmelen alltid blå!

Stikk nesa i sky!

Legg igjen en kommentar