Skip to main content

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Tellmann Executive Advisors AS (Tellmann) samler inn og benytter personopplysninger.

Tellmann, ved daglig leder, er behandlingsansvarllig for selskapets behandling av personopplysninger. Vi behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og vi inngår databehandleravtaler med våre underbehandlere. Tellmann selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Formål med innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger vi innhenter og behandler vil bli brukt i de forbindelser hvor vi har en legitim interesse (i samsvar med personopplysningsloven og GDPR) og et behov for å behandle slik informasjon, på bakgrunn av hva vi gjør i vår daglige bedrift, og der vi har ditt samtykke til å behandle dataene.

Generelt

For kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil personopplysninger og annen relevant informasjon innhentes og behandles på bakgrunn av et ønske om å utvikle forretningsforhold, inngå avtaler, løpende kontakt, forretningsrelasjoner og kontraktsmessige forpliktelser. Vi ser på det som nødvendig å innhente, behandle og lagre slike opplysninger for å kunne utføre vårt daglige arbeid; før inngåelser av avtaler og kontrakter, for utførelse av avtaler og kontrakter som er inngått, og for etterarbeid etter endte oppdrag (der det kreves at informasjon beholdes, oppdateres og opprettholdes). Opplysninger og informasjon vil bli brukt for å opprettholde forretningsrelasjoner, for utsendelse av invitasjoner til relevante arrangement eller andre aktiviteter, som innebærer distribusjon av markedskommunikasjon (nyhetsbrev og invitasjoner). Ved å bruke nettstedet og gi oss personopplysninger bekrefter du at du har lest denne personvernerklæringen og, i den grad ditt samtykke er nødvendig og gyldig i henhold til gjeldende lov, samtykker du til at Tellmann og eventuelle tredjepartsmottakere kan innhente, bruke og fremlegge slike personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Lenker til tredjepart

Våre nettsider kan ha lenker til tredjeparts-nettsteder som ikke opererer under Tellmanns personvernpraksis. Når du går inn på et tredjeparts-nettsted, gjelder ikke lenger Tellmanns praksis for personvern.

Innhenting av personopplysninger

Når du bruker vårt nettsted samtykker du til at vi kan innhente informasjon om deg og din bruk av nettstedet gjennom informasjonskapsler, også kalt cookies, og analyseverktøy. Vi kan innhente identifiserbar informasjon om deg slik som navn, stillingstittel, firmanavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Enten direkte fra deg eller ved å kombinere informasjon vi innhenter via nettstedet med personlig informasjon vi innhenter og oppdaterer på andre måter (slik som via systemer for administrasjon av kundeforhold eller administrasjon av kundeforhold eller administrasjon av identifikasjon og tilgang, inkludert IP-adresser) eller som vi kan motta fra sosiale medier eller tredjeparts nettsteder.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Eksempler på hvordan du kan gi Tellmann personopplysninger:

 • Lete etter og gå gjennom innhold
 • Abonnere på eller bestille nyhetsbrev og/eller publikasjoner
 • Svare på undersøkelser og/eller konkurranser
 • Påmelding til seminarer, konferanser, o.l.
 • Kontakte oss for nærmere opplysninger
 • Besøke våre nettsider mens du er innlogget på et sosialt medium
 • Gi oss visittkort eller annen kontaktinformasjon

PROISP er vår driftsleverandør for tellmann.no Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Tellmann og PROISP som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Hva slags informasjon lagrer vi?

Nettstatistikk

Tellmann samler inn opplysninger om besøkende på tellmann.no og domenets undersider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og HubSpot på vårt nettsted. Informasjon fra disse verktøyene utveleres ikke fra Tellmann til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i din nettleser når du laster inn en nettside. Dersom du godtar bruk av informasjonskapsler på Tellmann sine nettsider, vil disse brukes til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre. I din nettleser kan du også blokkere og slette informasjonskapsler.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker båder har blitt informert om- og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om- og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, og hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven §2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på tellmann.no:

 • Vi benytter WordPress som publiseringsplattform på vår nettside
 • Vi benytter YouTube for våre videoer som er publisert på nettsiden vår
 • Vi benytter Google Analytics for å samle inn statistikk som nevnt over
 • Vi benytter HubSpot til å administrere påmelding til arrangementer og nyhetsbrev, samt chatte-funksjon

Her kan du lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Lagring av data

For kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre kontakter vil informasjonen bli lagret og data beholdt så lenge som nødvendig for å overholde våre kontraktsmessige forpliktelser, og så lenge vi har et løpende forhold til deg, basert på vår legitime interesse.

Rettigheter og sletting av data

Du har rett til å be om tilgang til, utbedring eller sletting av dine egne personopplysninger, samt etterspørre hvordan vi bruker dine personlige daga, jf. Personopplysningsloven §18 1. ledd. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personlige data og begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til å motta dine personlige opplysninger i et strukturert og maskinlesbart format.

Hvis behandling av dine personlige opplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke samtykke til enhver tid. Du kan trekke ditt samtykke ved å kontakte oss.

Kontaktinformasjon

E-post: mail@tellmann.no
Telefon: +47 22 700 820
Adresse: Tellmann Executive Advisors AS, Dronningens gate 28, 0154 Oslo

Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting

Endringer til denne erklæringen

Tellmann forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de blir publisert. Dato for siste endring finner du nedenfor.

Sist oppdatert: 06 juni 2023