Skip to main content

Klikk deg inn

på våre rådgivere

for kontaktinformasjon.

Anders Borchsenius

Anders Borchsenius

Partner

Anders har sterk forståelse og erfaring med grensen mellom teknologi og business. Han har jobbet tett med kunder og leverandører i det norske IT-markedet i alle tidligere roller og har fått verdifull innsikt i hvordan kundene moderniserer IT-funksjonene sine på en vellykket måte.

Arne Myhren

Arne Myhren

Senior Rådgiver

Arne har lang erfaring og omfattende kunnskap om programvareløsninger og hvordan skape forretningsverdi for kundene fra 30 år i IT-bransjen som salgs- og konsulentdirektør i tillegg til flere administrerende direktør-stillinger.

Asta Gjetø Samuelsen

Asta G. Samuelsen

Rådgiver

Asta har erfaring fra IT-sourcing, design og innføring av nye driftsmodeller, prosesser, verdikjeder og bærekraft. Hun trives best med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning, IT, prosesser og bærekraft - og setter alltid menneskene i sentrum.

Benedikte G. Øygard

Benedikte G. Øygard

Rådgiver

Benedikte har utdannelse innen internasjonal markedsføring og international business og har de siste årene jobbet som leder, markedssjef og konsulent innen Business Application.. Hun er ambisiøs, strategisk, effektiv og resultatorientert.

Dagfinn Sæther

Dagfinn Sæther

Partner

Veldig erfaren rådgiver på IT outsourcing, anskaffelser, forhandlinger og IT avtaler. Lang erfaring på digitalisering, forretningsstrategi og sourcingstrategi. Dagfinn evner å tenke strategisk og iverksette nødvendige aksjoner på en helhetlig måte.

Elin Bekkelund

Elin Bekkelund

Daglig leder

Elin er en tydelig endringsleder og prosessdriver, og har sine styrker i å utvikle og engasjere mennesker, strukturere prosesser, og skape samarbeid på tvers av enheter og fagdisipliner. Elin er engasjert, utviklingsorientert og har lang erfaring med å igangsette og gjennomføre utviklingsaktiviteter.

Erik Jansson

Erik Jansson

Partner

Med mer enn 30 år på både kunde- og konsulentsiden har Erik opparbeidet seg en betydelig erfaring innen ledelse, digitalisering og tjenesteutvikling. Han har hatt ulike salgs- og marketingfunksjoner innen FMCG og industri, logistikk og vareflyt.

Espen Kaspersen

Espen Kaspersen

Rådgiver

Espen har mer enn 10 års erfaring som prosjektleder innen utviklings- og implementeringsprosjekter. Han har jobbet spesielt mye med prosjekter relatert til drift, infrastruktur og digitalisering. Han er god til å skape fremdrift for- og sammen med kunde.

Gajan Markandu

Gajan Markandu

Salgskoordinator

Gajan er ansvarlig for salgsstøtte i møtet med nye kunder. Han er erfaren med å skape god dialog, lytte til kundenes spørsmål og behov, og sørge for at nye kunder får en god match med vårt rådgiverapparat.

Harald Tellmann

Harald Tellmann

Partner

Erfaren leder og rådgiver innen digital forretningsutvikling, moderne forretningsstøtte og modernisering av IT funksjoner. Harald har god forretnings- og teknologiforståelse og ser raskt kjernen i komplekse situasjoner.

Håkon Røed

Håkon Røed

Partner

Partner og ansvarlig for Tellmanns tjenesteområde Forretningsløsninger og Transformasjon. Lang erfaring som leder og rådgiver innen digitalisering, modernisering, endringsledelse, effektivisering, prosjektledelse og gevinstrealisering gjennom smart bruk av teknologi og forretningsløsninger.

Ine Skarrud

Ine Skarrud

Senior Rådgiver

Senior rådgiver og endringsagent med erfaring fra omstillings-, og utviklings- og implementeringsprosjekter. Ine har design- og innovasjonskompetanse fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til prosjektledererfaring fra komplekse ERP-prosjekter.

Jan Tore Endresen

Jan Tore Endresen

Senior Rådgiver

Jan Tore er en erfaren toppleder og rådgiver, med lang erfaring med forretningsutvikling for både større, internasjonale selskaper - så vel som egen virksomhet. Han har ledet flere endringsprogrammer med spesielt fokus på forretningsutvikling og digitalisering.

Jens Kristian Klungseth

Jens Kristian Klungseth

Senior Rådgiver

Jens Kristian har tung kompetanse innen prosjektledelse, digitalisering og endringsledelse. Han har nærmere ti års erfaring med implementering av ERP- og FSM-løsninger for globale organisasjoner, innenfor ulike industrier. Opptatt av samspillet mellom mennesker, forretning og IT.

Kjell Thompsen

Kjell Thompsen

Senior Rådgiver

Erfaren senior rådgiver med ledererfaring innen IT strategi, digitalisering, anskaffelser, outsourcing, omstilling og endringsledelse. God dobbel forståelse for teknologi og forretning med både strategisk- og operativ ledererfaring.

Lars Erik Luthman

Lars Erik Luthman

Senior Rådgiver

Erfaren leder med mangfoldig bakgrunn fra ulike bransjer og roller, inkludert IT strategi og ledelse, innkjøp, forretningsutvikling og finans. Bred erfaring med endringsprosjekter og utvikling av forretningsstrategier.

Lars L'Abée-Lund

Lars L'Abée-Lund

Senior Rådgiver

Erfaren leder og rådgiver med lang erfaring fra prosjektledelse og lederroller hvor teknologi, mennesker og prosess står sentralt. Lars er god på kommunikasjon og jobber strukturert og målrettet for å realisere virksomhetens mål.

Morten Overgård

Morten Overgård

Senior Rådgiver

Morten har mer enn 20 års erfaring som rådgiver og leder innen privat næringsvirksomhet. Han har ledet en rekke internasjonale og nasjonale programmer og prosjekter for noen av de største aktørene innen Pharma, FMCG og Retail.

Muhammad G. Ghous Afzal

Muhammad G. Ghous Afzal

Rådgiver

Muhammad er en erfaren leder og rådgiver med et helhetsperspektiv og utmerker seg i å integrere forretning, teknologi, prosesser og mennesker for å maksimere forretnings- og kundeverdi.

Rolf Brustad

Rolf Brustad

Senior Rådgiver

Rolf er en erfaren leder som skaper resultater gjennom endringsledelse med mennesker og team i fokus. Han har bred prosjekterfaring innen prosessutvikling, optimalisering og automatisering ved bruk av teknologi. Også erfaring innen forretningsutvikling, salg og som interimleder.

Simen Karlstad

Simen Karlstad

Senior Rådgiver

Simen har bakgrunn og erfaring fra en rekke operative leder- og konsulentroller innen olje/gass- og IT-bransjen. Både nasjonalt og internasjonalt. Fokus på leveransekvalitet og support i Kunde/Leverandør-grensesnittet har vært felles for alle roller.

Stefanie Correa Von Jakitsch

Stefanie von Jakitsch

Senior Rådgiver

Stefanie er lidenskapelig opptatt av å skape en felles visjon som nødvendig steg i utvikling av en organisasjon og sine ansatte. Hun har mer enn 25 års erfaring innen forretningsutvikling, ledelse av strategiske initiativer og IKT-rådgivning.

Stig Løvstad

Stig Løvstad

Senior Rådgiver

Erfaren leder og rådgiver innen innovasjon, IT strategi, digitalisering, anskaffelser, og outsourcing. Fokus på målbilde, omstilling og gevinstrealisering. Tilnærmer seg problemstillinger på en strukturert og metodisk måte.

Tina Belsvik

Tina Belsvik

Rådgiver - marked og kommunikasjon

Erfaren markedsfører med bakgrunn fra både kunde- og leverandørsiden. Har hatt sentrale roller innen fagområdet markedskommunikasjon, med særlig kompetanse innen digital markedsføring, forbrukeratferd, merkevarebygging, innholdsproduksjon og markedsstrategi.

Torkel Lappegård

Torkel Lappegård

Senior Rådgiver

Torkel har mer enn 20 års erfaring med ledelse innen digitalisering av kunde- og forretningsløsninger, strategiutvikling, effektivisering og outsourcing. Spesielt fokus på utvikling og implementering av IT-løsninger, og hvordan forretningsarkitektur og applikasjonsarkitektur henger sammen.

Torkel Sør-Reime

Torkel Sør-Reime

Senior Rådgiver

Torkel sitt spesialområde er grenseflaten mellom IT, forretning og drift. Etter å ha kombinert juridikum og en kommersiell rolle innen B2B finansiering, har han gjennom en rekke lederroller ervervet omfattende prosjekt- og produkterfaring både fra det offentlige og private næringsliv.

Trond Sagli

Trond Sagli

Senior Rådgiver

Tung erfaring som leder og rådgiver på strategi, omstilling, sourcing og anskaffelse. IT organisering, prosjekt- og endringsledelse, målbilde og handlingsplan. Meget erfaren og trygg leder og prosjektleder som lett går inn på forskjellige nivåer i en organisasjon.

Øyvind Aronsveen

Øyvind Aronsveen

Senior Rådgiver

Erfaren rådgiver innen forretningsløsninger, prosessutvikling, prosessoptimalisering, effektivisering samt valg, anskaffelse og implementering av forretningsløsninger. Øyvind arbeider analytisk og strukturert med fokus på målstyring og gevinstrealisering.