Skip to main content

Klikk deg inn

på våre rådgivere

for kontaktinformasjon.

Anders Borchsenius

Anders Borchsenius

Partner

Forretningsutvikler, Prosjektleder, rådgiver skytjenester og sky-økonomi, Infrastruktur, Produkteier, fasilitator.

Arne Myhren

Arne Myhren

Senior Rådgiver

Arne har lang erfaring og omfattende kunnskap om programvareløsninger og hvordan skape forretningsverdi for kundene fra 30 år i IT-bransjen som salgs- og konsulentdirektør i tillegg til flere administrerende direktør-stillinger. Han har dyp kunnskap om ERP og SaaS/Cloud enterprise-løsninger.

Benedikte Øygard

Benedikte G. Øygard

Leder Digital Standup

Benedikte har bred erfaring innen fagområdet markedskommunikasjon med særlig kompetanse innen digital markedsføring, merkevarebygging, innholdsproduksjon og markedsstrategi.

Dagfinn Sæther

Dagfinn Sæther

Partner

Veldig erfaren rådgiver på IT outsourcing, anskaffelser, forhandlinger og IT avtaler. Lang erfaring på digitalisering, forretningsstrategi og sourcingstrategi.

Elin Bekkelund

Direktør Menneske og kultur

Elin er en tydelig endringsleder og prosessdriver, og har sine styrker i å utvikle og engasjere mennesker, strukturere prosesser, og skape samarbeid på tvers av enheter og fagdisipliner.

Espen Kaspersen

Espen Kaspersen

Rådgiver

Espen har mer enn 10 års erfaring som prosjektleder innen utviklings- og implementeringsprosjekter. Han har jobbet spesielt mye med prosjekter relatert til drift, infrastruktur og digitalisering.

Harald Tellmann

Harald Tellmann

Partner / CEO

Erfaren leder og rådgiver innen digital forretningsutvikling, moderne forretningsstøtte og modernisering av IT funksjoner.

Håkon Røed

Håkon Røed

Partner

Lang erfaring som leder og rådgiver innen digitalisering, modernisering, endringsledelse, effektivisering, prosjektledelse og gevinstrealisering gjennom smart bruk av teknologi og forretningsløsninger.

Ine Skarrud

Ine Skarrud

Senior Advisor

Senior rådgiver og endringsagent med erfaring fra omstillings-, og utviklings- og implementeringsprosjekter. Ine har design- og innovasjonskompetanse fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til prosjektledererfaring fra komplekse ERP-prosjekter. Hun mener god endringsledelse og vellykket prosjektgjennomføring går hånd i hånd – man kan ikke ha det ene uten det andre.

Jens Kristian Klungseth

Senior Advisor

Jens Kristian har tung kompetanse innen prosjektledelse, digitalisering og endringsledelse. Han har nærmere ti års erfaring med implementering av ERP- og FSM-løsninger for globale organisasjoner, innenfor ulike industrier.

Kjell Thompsen

Senior Advisor

Erfaren rådgiver med ledererfaring IT strategi, digitalisering, annskaffelser, outsourcing, omstilling og endringsledelse. Fokus målbilde og gevinstrealisering.

Morten Overgård

Senior Advisor

Morten har mer enn 20 års erfaring som rådgiver og leder innen privat næringsvirksomhet. Han har ledet en rekke internasjonale og nasjonale programmer og prosjekter for noen av de største aktørene innen Pharma, FMCG og Retail.

Pernille Corneliussen

Senior Advisor

Pernille har solid erfaring med prosjektledelse av utviklings- og implementeringsprosjekter av ulik størrelse og kompleksitet. Spesielt har hun inngående kompetanse innen EPM, kassasystemer og CRM.

Rolf Brustad

Senior Advisor

Rolf er en erfaren leder som skaper resultater gjennom endringsledelse med mennesker og team i fokus. Han har bred prosjekterfaring innen prosessutvikling, optimalisering og automatisering ved bruk av teknologi.

Simen Karlstad

Simen Karlstad

Senior Rådgiver

Simen har bakgrunn og erfaring fra en rekke operative leder- og konsulentroller innen olje/gass- og IT-bransjen. Både nasjonalt og internasjonalt. Fokus på leveransekvalitet og support i Kunde/Leverandør-grensesnittet har vært felles for alle roller. Gjennom sin erfaring fra både kunde- og leverandørsiden har Simen opparbeidet seg bred innsikt og kunnskap om hvordan IT-strategiske valg må tilpasses en virksomhets forretningsstrategiske målsetninger.

Stefanie Correa Von Jakitsch

Senior Rådgiver

Stefanie er lidenskapelig opptatt av å skape en felles visjon som nødvendig steg i utvikling av en organisasjon og sine ansatte. Hun har mer enn 25 års erfaring innen forretningsutvikling, ledelse av strategiske initiativer og IKT-rådgivning.

Stig Løvstad

Stig Løvstad

Senior Advisor

Erfaren leder og rådgiver innen innovasjon, IT strategi, digitalisering, annskaffelser, og outsourcing. Fokus på målbilde, omstilling og gevinstrealisering.

Tina Belsvik

Tina Belsvik

Advisor - marketing and communication

Erfaren markedsfører med bakgrunn fra både kunde- og leverandørsiden.

Torkel Lappegård

Senior Advisor

Torkel Lappegård har mer enn 20 års erfaring med ledelse innen digitalisering av kunde-/forretningsløsninger, strategiutvikling, effektivisering og outsourcing.

Trond Sagli

Senior Advisor

Tung erfaring som leder og rådgiver på strategi, omstilling, sourcing og anskaffelse. IT organisering, prosjekt- og endringsledelse, målbilde og handlingsplan.