Skip to main content
Anders Borchsenius

Partner

Anders Borchsenius

Fokusområder: Strategi, IT-sourcing, skytjenester, løsningsanalyse, endringsledelse og brukeradopsjon, produktutvikling, personvern, tjenestekontrakter, prosjektledelse og prosessforbedring.

Anders er Partner i Tellmann og en erfaren rådgiver med lang erfaring i å veilede ledere innenfor strategi, digitalisering, skytjenester, og IT ledelse. Anders har sterk forståelse og erfaring med grensen mellom teknologi og business. Han har jobbet tett med kunder og leverandører i det norske IT-markedet i alle tidligere roller og har fått verdifull innsikt i hvordan kundene får mer ut av IT investeringene.

Gjennom sin karriere har Anders samarbeidet tett med toppledere og styrer, og har opparbeidet seg omfattende erfaring som rådgiver for CxO-nivået. Han forstår de unike utfordringene og kravene som ledelsen står overfor, og han er dyktig til å tilpasse sin rådgivning til deres behov. Med sin strategiske tenkemåte og forståelse av organisasjoners mål, har Anders hjulpet ledere med å utvikle og implementere strategier som gir konkurransefortrinn og støtter deres vekstambisjoner – særlig der teknologien er en driver til endringer i markedet.

I tillegg til sin rådgivende rolle, har Anders også betydelig erfaring innen personalledelse. Han har vært involvert i å bygge sterke team og utvikle effektive organisasjonsstrukturer. Han har evnen til å motivere og engasjere ansatte, og har håndtert utfordringer knyttet til personalledelse på en profesjonell og resultatorientert måte.

Anders har en dyp forståelse for hvordan digitalisering kan påvirke organisasjoner, og han er lidenskapelig opptatt av de nyeste trendene innen skytjenester og digital transformasjon. Med sin tekniske kompetanse og strategiske tankegang, hjelper han ofte organisasjoner være bindeleddet mellom forretning og IT.

Roller
Rådgiver strategi, Forretningsutvikler, Prosjektleder, Rådgiver skytjenester og sky-økonomi, Produktleder og Fasilitator

Bransjer
IT og teknologi, Energi/Kraft, statlig og kommunal sektor.