Skip to main content
Arne Myhren

Senior Rådgiver

Arne Myhren

Fokusområder: Ledelse, forretningsverdi, ERP, SaaS/Cloud enterprise, programvareløsninger, strategi, endringsledelse.

Arne har lang erfaring og omfattende kunnskap om programvareløsninger og hvordan skape forretningsverdi for kundene fra 30 år i IT-bransjen som salgs- og konsulentdirektør i tillegg til flere administrerende direktør-stillinger. Han har dyp kunnskap om ERP og SaaS/Cloud enterprise-løsninger.

Det eneste som er statisk er endring. Den som anser seg selv som ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.

Arne har utdannelse fra Forsvaret og en Mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Han har mange års bred erfaring fra ulike lederstillinger, hvor han har jobbet både operativt og strategisk, og ledet omfattende endringsprosesser.

Bransjer
Luftfart og forsvar, høyteknologi og elektronikk, offshore, industrielt maskineri og utstyr, produksjonsindustri, offentlig sektor.

Roller
Rådgiver, prosjektleder, prosjekteier, prosessleder, endringsleder, interimleder, leder strategiprosess, driftsleder, salgsdirektør, konsulentdirektør og administrerende direktør.