Skip to main content
Elin Bekkelund

Daglig leder

Elin Bekkelund

Fokusområder: Ledelse, organisasjonsutvikling, endringsledelse, tverrfaglig samarbeid, utviklingsaktiviteter. 

Elin har de siste 15 årene jobbet som leder og prosjektleder innen Lean, endringsledelse, IT-produksjon og HR, der hun har jobbet både operativt og strategisk. Hun er en tydelig endringsleder og prosessdriver og har sine styrker i å utvikle og engasjere mennesker, strukturere prosesser og skape samarbeid på tvers av enheter og fagdisipliner.

Min store motivasjon er utvikling av mennesker og selskapet, og jeg har med meg Sir Richard Branson sitt sitat: Train people well so they can leave. Treat them well so they don’t have to.

Elin er engasjert, utviklingsorientert og har lang erfaring med å igangsette og gjennomføre utviklingsaktiviteter.