Skip to main content
Erik Jansson

Partner

Erik Jansson

Fokusområder: Executive coaching, Strategi, Innovasjon, Smidig produkt og tjenesteutvikling, Organisering, Programledelse, Merkevare, Brukeropplevelse.

Med mer enn 30 år på både kunde- og konsulentsiden har Erik opparbeidet seg en betydelig erfaring innen ledelse, digitalisering og tjenesteutvikling. Han har hatt ulike salgs- og marketingfunksjoner innen FMCG og industri, logistikk og vareflyt, og er sterk på konsept- og forretningsutvikling, analyse, innsikt og strategiutvikling. Han er en kreativ strateg, en som «får ting gjort», og har jobbet med smidige prosesser siden før det ble en etablert metodikk. Gjennom dialog skaper han ettertanke, innsikt og forankring hos både styret og toppledelse, og hos den enkelte medarbeider. 

Som strategisk rådgiver og teamlead har Erik vært involvert i store digitale løft hos bedrifter som Ruter, Vy, Forlagsentralen, Studentsamskipnaden, Den norske Kirke, Allente, Volvo Cars m.fl. Han har erfaring fra design- og teknologiutvikling i et av Nordens mest innovative digitalbyråer, og har en rekke styreverv. Flere av Eriks prosjekter har mottatt designutmerkelser i inn- og utland. 

Erik er vaktbikkje for kundens kunde – den som til slutt skal oppleve nytteverdien av prosjektet. Kunnskap og kjennskap til arbeidsstrømmer og forretningsprosesser er derfor en forutsetning for å bygge de gode IT-løsningene. Effekter og gevinster må være målbare og møte brukernes krav og forventninger. 

Erik kjennetegnes ved evnen til raskt å skaffe seg overblikk i sakskomplekset som skal løses, og vektlegger kommunikasjon med alle interessenter og sponsorer. Han er dyktig til å bygge bro mellom ulike fagmiljøer, forstår verdien av tverrfaglighet og hvordan man skaper gode prestasjonsteam.

Roller
Executive coaching, Rådgiver strategi, Forretningsutvikler, Endringsleder, Fasilitator, Rådgiver innen design og brukeropplevelse 

Bransjer
IT og teknologi, FMCG, Logistikk og vareflyt, Kommunikasjon, Retail, Medlemsorganisasjoner, Transport og reiseliv