Skip to main content
Håkon Røed

Partner

Håkon Røed

Fokusområder: Forretningsløsninger og transformasjon, digitalisering, modernisering, endringsledelse, effektivisering, prosjektledelse, gevinstrealisering.

Partner og ansvarlig for Tellmanns tjenesteområde Forretningsløsninger og Transformasjon. Lang erfaring som leder og rådgiver innen digitalisering, modernisering, endringsledelse, effektivisering, prosjektledelse og gevinstrealisering gjennom smart bruk av teknologi og forretningsløsninger.

IT er ikke først og fremst et verktøy for å effektivisere. IT utnyttet til sitt fulle potensial er et konkurransefortrinn. Ser du ikke dette som leder i dag, får du store problemer med å tukte dine konkurrenter i fremtiden.

Håkon forstår raskt kjernen i komplekse situasjoner og evner å se muligheter på tvers av etablerte strukturer. Han er metodisk sterk, har unik evne til å sette fokus på de viktigste tingene og tilfører fremdrift og resultater gjennom god ledelse og involvering.

Roller
Endringsleder. Prosjekt- og programleder. Interimleder HR/IT. Leder Project Management Office. Forretningsutvikler.

Bransjer
Retail. Bank og Finans. Shipping. Automotive. Landbruk. IT/Software. Håndverk. Servicenæring. Olje/gass. Stiftelser og veldedig.