Skip to main content
Harald Tellmann

Partner

Harald Tellmann

Fokusområder: Endringsledelse, digital omstilling, moderne forretningsstøtte, modernisering av IT.

Erfaren leder og rådgiver innen digital omstilling, moderne forretningstøtte og modernisering av IT.

Moderne IT-løsninger bidrar til effektive arbeidsprosesser som skaper arbeidsglede og motiverte ansatte. Å bidra til modernisering og effektivisering av norske virksomheter er min største motivasjon

Harald har god forretnings- og teknologiforståelse og ser raskt kjernen i komplekse situasjoner. Han er metodisk sterk, har unik evne til å sette fokus på de viktigste tingene og tilfører fremdrift og resultater gjennom god ledelse, involvering og engasjement.

Roller
Bedriftsleder og styreleder, Forretningsutvikler, Ledelsesrådgiver, Prosjekteier, Prosjekt- og programleder.

Bransjer
Energi, Retail, Shipping, Havbruk, Landbruk, IT/Software, Håndverk, Servicenæring, Olje/gass, Stiftelser og veldedig.