Skip to main content
Ine Skarrud

Senior Rådgiver

Ine Skarrud

Fokusområder: Løsningskartlegging, endringsledelse, forankringsarbeid, design og innovasjon, mennesker og teknologi.

Senior rådgiver og endringsagent med erfaring fra omstillings-, og utviklings- og implementeringsprosjekter. Ine har design- og innovasjonskompetanse fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til prosjektledererfaring fra komplekse ERP-prosjekter. Hun mener god endringsledelse og vellykket prosjektgjennomføring går hånd i hånd – man kan ikke ha det ene uten det andre.

Ine er ærlig, analytisk og utadvendt. Dette gjør henne svært god til å lede endrings- og forankringsarbeid, samtidig som prosjektene blir levert i henhold til kundens forventning.

For å kunne ta i bruk ny teknologi og jobbe på nye måter er det essensielt å avlære det gamle – vi må vite hva vi skal slutte å gjøre. Det er først når arbeidsprosessene er endret at gevinstene kan realiseres!

Ine leder og engasjerer i endrings- og utviklingsarbeid. Hun er fokusert på samspillet mellom mennesker og teknologi, og jobber målrettet for å finne riktig løsning på kundens behov.

Roller
Prosjektleder. Endringsleder. Forretningsutvikler. Organisasjonsrådgiver.

Bransjer
IT. Offentlig sektor. Fagforening. Medlemsvirksomheter