Skip to main content
Jens Kristian Klungseth

Senior Rådgiver

Jens Kristian Klungseth

Fokusområder: Prosjektledelse, digitalisering, endringsledelse, ERP og FSM

Jens Kristian har tung kompetanse innen prosjektledelse, digitalisering og endringsledelse. Han har nærmere ti års erfaring med implementering av ERP- og FSM-løsninger for globale organisasjoner, innenfor ulike industrier. Jens Kristian er opptatt av at samspillet mellom mennesker, forretning og IT står i fokus for å kunne levere gode resultater og sikre gevinster.

Dagens IT-prosjekter krever vel så mye endringsledelse som prosjektledelse. Vellykkede prosjekter krever en god styring av prosjektet, men like viktig er hvordan man håndterer endringer.

God forretningsforståelse, samt evnen til å ha et helhetlig perspektiv er en av Jens Kristian sine store styrker. Han er en erfaren leder som skaper resultater med mennesker og team i fokus. Jens Kristian har en master i produktutvikling og produksjon fra NTNU, med spesialisering innen produksjon- og prosjektledelse.

Roller
Prosjektledelse. Rådgiver. Mellomleder. Forretningsutvikling.

Bransjer
Produksjon. Olje og energi. Shipping. Juss.