Skip to main content

Senior Advisor

Kjell Thompsen

Fokusområder: Målbilde og gevinstrealisering. IT strategi, digitalisering, anskaffelser, outsourcing, omstilling, endringsledelse.

Erfaren rådgiver med ledererfaring IT strategi, digitalisering, anskaffelser, outsourcing, omstilling og endringsledelse. Fokus målbilde og gevinstrealisering.

Jeg er opptatt av å fremme samarbeid mellom mennesker og går foran med godt eksempel – walk the talk!

Kjell har god merkantil og teknologisk forståelse. Som person er han positiv og gir energi til andre, er strukturert, analytisk, resultatorientert og selvdreven med solid gjennomføringskraft.

Roller
Interimleder Produkt, Marked, Salg og IT. Rådgiver anskaffelser. Prosjektleder. Endringsleder.

Bransjer
IT/Telekom. Detaljhandel. Offshore/Energi. Transport. Kontaktsenter. Landbruk. Industri. Stiftelser. Offentlig sektor.