Skip to main content
Lars Erik Luthman

Senior Rådgiver

Lars Erik Luthman

Fokusområder: Strategiutvikling, prosessoptimalisering, resultatforbedringer, teamutvikling, programvareløsninger.  

Lars Erik har lang internasjonal ledererfaring fra flere ulike bransjer og har vært direktør innenfor økonomistyring, strategi, forretningsutvikling, IT og innkjøpsledelse. Han har gjennomført flere endringsprosjekter med konkrete resultater hvor teknologi har vært en forløsende faktor.

Lars Erik er sterkt forretningsdrevet og etablerer mål ut fra virksomhetens situasjon og ambisjoner. Han arbeider analytisk og samhandlingsorientert for å nå de definerte målene og realisere gevinster.

Lars Erik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Executive Management program fra IMD i Lausanne, Sveits.

Roller
Rådgiver, prosjektleder, prosjekteier, prosessleder, IT-direktør, strategidirektør, innkjøpsdirektør, økonomidirektør, innovasjonsleder.

Bransjer
Shipping, cruise, reiseliv, F&B, rådgivning, klassifisering, sertifisering, SaaS B2B.