Skip to main content
Muhammad G. Ghous Afzal

Rådgiver

Muhammad G. Ghous Afzal

Fokusområder: Forretningsutvikling, prosjektledelse, endringsledelse, driftsledelse, logistikk, supply chain, gevinstrealisering.

Muhammad er en erfaren leder med et helhetsperspektiv og utmerker seg i å integrere forretning, teknologi og prosesser og mennesker for å maksimere forretnings- og kundeverdi. Han tilfører en unik kombinasjon av faglig dybde med praktisk erfaring, handlekraft og innovativ tenkning. Hans evne til å raskt sette seg inn i komplekse problemstillinger, sammen med en aktiv lytteevne, gjør ham til en allsidig ressurs.

Muhammad har ledet organisatoriske endringer og transformasjoner, samt implementert logisitkk- og teknologiløsninger i nasjonale og internasjonale selskaper. Han har spisskompetanse innen logistikk, supply chain og forretningsutvikling, og er sterk på prosessutvikling- og optimering.

Som en naturlig relasjonsbygger bringer Muhammad folk sammen med en åpen og inkluderende og energisk lederstil. Han skaper endringer i samarbeid gjennom å engasjere og motivere team til å tenke nytt, endre atferd og realisere ambisiøse mål. Med en entusiastisk og analytisk tilnærming, er Muhammad en drivkraft for endring og fornyelse, med erfaring fra små og store selskaper.

Roller
Rådgiver, Prosjektleder, Prosessleder, Endringsleder, Forretningsutvikler, Distribusjonssjef, Regionssjef, Produktsjef, Prosjekteier, Driftssjef.

Bransjer
Logistikk, Supply Chain, B2B/C handel/netthandel, Retail og Dagligvare, Automotive, SaaS.