Skip to main content

Senior Advisor

Øystein Pedersen

Fokusområder: Forretningsutvikling, modernisering, digitalisering, transformasjon, kartlegging og effektivisering av forretningsprosesser, prosjektledelse, innovasjon, IT-strategi, anskaffelser, outsourcing, endringsledelse.

Erfaren rådgiver innen forretningsutvikling, modernisering, digitalisering og transformasjon. Lang erfaring i kartlegging og effektivisering av forretningsprosesser i hele verdikjeden.
Omfattende prosjektledererfaring, herunder innovasjonsprosjekter, innføring av nye IT-løsninger og leveranse til omstilling/effektivisering. Også betydelig erfaring med IT-strategi, anskaffelser, outsourcing og endringsledelse.

Konkurransekraft og lønnsomhet kan styrkes når vi individuelt og kollektivt forstår hva som fremmer/hemmer innovasjon og digitalisering i verdikjeden gjennom å optimalisere helheten.

Øystein beskrives av kolleger som handlekraftig, tydelig og synlig, og samlende iht. å etablere felles digital kultur og retning på tvers av ulike forretningsområder. Han tilfører innovasjonskraft, faglig pondus og er drivkraften i omstillingsarbeid.

Roller
CIO. CDO. COO. LEAN/Agile ledelse. Endringsledelse. Prosjektledelse.

Bransjer
Onshore/Offshore industri. Produksjon. Grossist/Detaljhandel. Bilbransjen. IT/Telekom.