Skip to main content
Øyvind Aronsveen

Senior Rådgiver

Øyvind Aronsveen

Fokusområder: Ledelsesforankring, prosesseierskap, målstyring, gevinstrealisering, forretningsløsninger, prosessutvikling, prosessoptimalisering, effektivisering, forretningsutvikling, salgsledelse, ERP, CRM.

Erfaren rådgiver innen forretningsløsninger, prosessutvikling, prosessoptimalisering, effektivisering samt valg, anskaffelse og implementering av forretningsløsninger. Bred erfaring med forretningsutvikling, salg, salgsledelse i ledende software- og konsulentselskaper innenfor ERP og CRM mot flere bransjer. Øyvind arbeider analytisk og strukturert med fokus på målstyring og gevinstrealisering.

Bruk av teknologi er ikke et mål i seg selv, men en nødvendig katalysator for endring og prosessforbedring som igjen gir økt effektivitet, omstillingsevne og konkurransekraft.

Øyvind skaper resultater i samarbeid mellom forretning og IT. Han arbeider analytisk og strukturert med fokus på ledelsesforankring, prosesseierskap, målstyring og gevinstrealisering.

Roller
Prosjektleder. Rådgiver anskaffelser. Rådgiver prosess. Endringsleder. Forretningsutvikler. Interimsleder.

Bransjer
Produksjon. Framasøytisk industri. Entreprenør. Retail. Logistikk. IT/Software. Servicenæring. Offentlig sektor.