Skip to main content

Senior Advisor

Pernille Corneliussen

Fokusområder: Prosjektledelse, endringsledelse, utviklings- og implementeringsprosjekter, EPM, kassasystemer, CRM, endringsledelse og ledelsesstøtte, økonomisystemer og rapporteringsprosesser, analyser og utarbeidelse av anbefalinger.

Pernille har solid erfaring med prosjektledelse av utviklings- og implementeringsprosjekter av ulik størrelse og kompleksitet. Spesielt har hun inngående kompetanse innen EPM, kassasystemer og CRM. Pernille har bred erfaring fra endringsprosesser i store selskaper hvor hun har bidratt med ledelsesstøtte innen økonomistyring og rapportering, analyser og utarbeidelse av anbefalinger, samt endringer i økonomisystemer og rapporteringsprosesser. Pernille håndterer krevende prosjekter og setter seg raskt inn i store og komplekse datamengder.

Hun er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Gøteborgs Universitet med spesialisering innen finans, økonomisk styring og IT og er også sertifisert innen prosjektstyring og endringsledelse.

Pernille er en analytisk, oppmerksom og engasjert ressurs som trives godt i rådgiverrollen.