Skip to main content
Stig Løvstad

Senior Rådgiver

Stig Løvstad

Fokusområder: Målbilde, omstilling, gevinstrealisering, endringsledelse, innovasjon, IT-strategi, digitalisering, anskaffelser, outsourcing.

Erfaren leder og rådgiver innen innovasjon, IT strategi, digitalisering, anskaffelser, og outsourcing. Fokus på målbilde, omstilling og gevinstrealisering.

Å beherske dagens skiftende teknologilandskap krever kontinuerlig læring og analyse. Som rådgiver innen digital verdiskaping ligger en vesentlig del av min merverdi i en dagsaktuell kunnskap om ny teknologi og nye digitale muligheter.

Stig betegnes som en «diplomat, innpisker og gjeter». Han tilnærmer seg problemstillinger på en strukturert og metodisk måte som sikrer at avtalte leveranser kommer på plass, med forventet kvalitet.

Roller
Toppleder. Mellomleder. Programleder. Prosjektleder. Interimleder. Endringsleder.

Bransjer
IT/Telecom. Engineering. Produksjon. Distribusjon. Energi/Kraft. Samferdsel. Juss. Finans. Sykehus. Farmasi. Sport og spill. Frivillighet.