Skip to main content
Torkel Sør-Reime

Senior Rådgiver

Torkel Sør-Reime

Fokusområder: Omstilling, Digitalisering, Anskaffelse, Sourcing, Prosjektledelse, Interimledelse, Endringsledelse, Gevinstrealisering, Prosessledelse, Analyse og Forretningsutvikling. 

Torkel sitt spesialområde er grenseflaten mellom IT, forretning og drift. Etter å ha kombinert juridikum og en kommersiell rolle innen B2B finansiering, har han gjennom en rekke lederroller ervervet omfattende prosjekt- og produkterfaring både fra det offentlige og private næringsliv.   

Ved hjelp av prosesskartlegging, systemendring, strukturendring og omorganisering har Torkel systematisk drevet avdelinger og produktområder gjennom omfattende endrings- og standardiseringsprosesser forankret i virksomhetenes strategi. Med basis i metodeverk som Prince2 og Agile, har han digitalisert og klargjort store avdelinger for en mer optimalisert fremtid. Dette har han oppnådd gjennom en metodisk og strukturert tilnærming, tydelig og åpen kommunikasjon, samt tett samarbeid med kunder, interessenter, medarbeidere og ledere. 

Roller
Prosjektleder, programleder, produktleder, mellomleder, rådgiver, driftsleder og interimleder.

Bransjer
Bank og Finans, IT, Regnskap, Offentlig virksomhet, Konsulent, Outsourcing og Shared service Center.