Skip to main content
Trond Sagli

Senior Rådgiver

Trond Sagli

Fokusområder: Strategi, omstilling, sourcing og anskaffelser, IT organisering, prosjekt- og endringsledelse, målbilde og handlingsplan.

Tung erfaring som leder og rådgiver på strategi, omstilling, sourcing og anskaffelse. IT organisering, prosjekt- og endringsledelse, målbilde og handlingsplan.

Menneskene utgjør fremdeles forskjellen. Dette gjelder for alle nivåer av endringer, prosesser, ledelse, kultur, brukeradopsjon, utvikling og drift, mv. – I de aller fleste virksomheter.

Trond er en meget erfaren og trygg leder og prosjektleder som lett går inn på forskjellige nivåer i en organisasjon. Han har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet, og setter seg fort inn i nye problemstillinger. Skaper tillit og har høy integritet.

Roller
IT-leder. CIO. Interimleder. Prosjekt-/programleder. Rådgiver – anskaffelser, sourcing og analyse.

Bransjer
Kunnskap/konsulent. Detaljhandel/Retail. Olje og energi. Logistikk. Havbruk. Pharma.