Skip to main content

I samarbeid med nettverket Forretningsløsninger Norge, arrangerte vi torsdag 18. juni ERP Digital Standup, et gratis webinar sammen med fire toneangivende ERP-leverandører. Vi fikk mange påmeldte og om lag 100 stk. deltok. Flere har også sett webinaret i opptak. Her får du en oppsummering av hovedpunktene fra webinaret.

Du kan også se ERP Digital Standup i sin helhet her om du ønsker:

ERP Digital Standup

Behovet for moderne forretningsstøtte har ikke blitt borte under Korona-pandemien. Beslutningsprosesser, fokus, prioriteringer, kundeadferd, pengestrømmer og budsjett er imidlertid påvirket hos alle kunder.

Samtidig er løsningene, tilnærming til prosjektgjennomføring og leveransemodeller i rivende utvikling. Vi trenger effektive arenaer der det kan hentes inn informasjon om aktuelle løsninger i markedet, deres utvikling og hvordan de kan innlemmes godt i virksomheten.

Dette er bakgrunnen for ERP Digital Standup. Slik at du som kunde blir effektivt oppdatert med fersk kunnskap og innsikt direkte fra kilden.

Vårt mål med webinaret var å bidra med fersk kunnskap og innsikt i løsninger, nyheter og utviklingstrekk i ERP-markedet. De som var med denne gangen var SAP, RamBase, IFS og Oracle.

Disse bidro på webinaret:

 • Dagfinn Sæther – Forretningsløsninger Norge
 • Håkon Røed – Tellmann
 • Trond Røvang – SAP
 • Odd Magne Vea – RamBase
 • Fredrik Byrsjö – IFS
 • Kristian Sønsteng – Oracle

Forretningsløsninger Norge

Dagfinn Sæther starter webinaret med å fortelle om Forretningsløsninger Norge. Det er en nettverksgruppe og møteplass etablert for å stimulere til debatt, informasjon- og nyhetsdeling. Omkring hvordan godt tilrettelagt informasjonsteknologi og forretningsløsninger, kan gi støtte til å drive frem moderne virksomheter. Gruppen er åpen, gratis og uavhengig uten noen bindinger til virksomheter, bransjer eller interesseorganisasjoner.

Gruppen ble etablert høsten 2019 og teller per dags dato over 1200 medlemmer. Den er åpen for alle som er interessert i forretningsløsninger og hvordan man gjennom disse skaper fremtidsrettede virksomheter.

Meld deg inn i Forretningsløsninger Norge her.

Vellykket innføring av moderne forretningsstøtte

Neste mann ut var Tellmann’s egen Håkon Røed. Han forteller om hvordan Tellmann jobber med vellykket innføring av moderne forretningsstøtte. Gjennom 20 år har vi sett hvor viktig det er for virksomheter å henge med i den teknologiske utviklingen. Hva betyr egentlig utvikling av moderne forretningsløsninger for måten vi anskaffer og innfører løsninger på? Tellmann sitter midt oppi dette hver dag med våre kunder.

Videre ser Håkon nærmere på hvordan du kan komme ut i dette vanskelige landskapet på en god måte. Vår metodiske tilnærming, rammeverket NeXtTech© bygger på vår lange erfaring hvor ERP-løsninger har en helt sentral plass. Dette kombinerer vi med løpende erfaringsinnhenting fra leverandørmarkedet, utvikling av beste praksis og prosjekttilnærming. NeXtTech© dekker inn de nødvendige aspektene på strategisk-, taktisk- og operativt nivå i organisasjonen, for valg og innføring av løsninger. Metoden understøtter en Lean-tankegang, og en dialogsbasert fremferd i markedet. NeXtTech© er tilpasset den skybaserte verdenen og er tuftet på smidige prinsipper. Det betyr eksempelvis at evnen til å justere kurs underveis er sentralt.

Noen gode råd på veien

Mange starter sine forretningsløsnings-prosjekt med å se på løsninger i markedet. Vår erfaring tilsier at du bør starte i andre enden. Med utgangspunkt i egen virksomhet og egne forretningsmål. Fremgangsmåten fra starten av er dermed helt avgjørende både for hva vi må få ut av investeringen, og hvor krevende prosjektet blir å gjennomføre. En høy andel ERP-prosjekter feiler eller når ikke sine mål. De viktigste årsakene vi ser går igjen er:

 • Manglende, mangelfulle eller uklare mål
 • Mangel på- eller svak forankring, forståelse og eierskap i toppledelsen
 • Undervurdering eller neglisjering av kompleksitet og påvirkning på organisasjonen
 • Undervurdering av omstillingsbehovet og behov for endringsledelse

Til slutt får vi seks konkrete tips for hvordan komme rett ut fra hoppkanten:

 1. Skap et omforent målbilde for ny ERP-løsning
 2. Avklar sammenhengen mellom ny ERP-løsning og virksomhetsstrategien
 3. Få med toppledelsen og sikre eierskap til at dette skal lykkes
 4. Få rammene på bordet
 5. Forstå hva som kan hindre oss i å lykkes
 6. Planlegg involvering av de som blir berørt

Trond Røvang fra SAP

Trond Røvang er løsningsarkitekt fra SAP og er første leverandør ut. SAP har to kontorer i Norge og teller 120 ansatte til sammen, fordelt på et salg- og supportkontor på lysaker i Oslo, og en spennende utviklingsavdeling i Trondheim som jobber med deres løsninger som de kaller Digitale Tvillinger. SAP sin erfaring er at uavhengig av størrelse og industri, så er det uansett visse forventninger til et forretningssystem. Å ha kontroll på kostnadene er selvfølgelig noe alle ønsker, men samtidig må ERP-leverandøren kunne sørge for å skape attraktive produkter og tjenester, tilrettelegge for en god kundeopplevelse, tilby løsninger med forbrukerpotensiale til en diversifisert arbeidsstyrke, muliggjøre nye forretningsmodeller, og fremover; hvordan bruke data til å forbedre seg.

SAP mener at for å kunne levere mer datadrevet innovasjon, så kreves en ny tilnærming. Dette innebærer å samle innsikt fra kunder, ansatte, produkter og varemerker. Anvende kraftfull teknologi for å avdekke muligheter, risiko og trender. Og bruke denne kunnskapen til handling i alle deler av virksomheten.

Odd Magne Vea fra RamBase

Klar til å ta over stafettpinnen er Odd Magne Vea, salgsdirektør i RamBase. De er en del av Hatteland Gruppen og er tilstede med kontorer i Norge, Sverige, Polen og Storbritannia. I Norge er de litt over 60 ansatte, har hovedkontor i Rogaland og alle ledende funksjoner sitter i Norge. RamBase er et skybasert ERP-system som hovedsakelig retter seg mot produksjons- og distribusjonsbedrifter. RamBase mener at ERP er mer enn «features and functions». I tillegg til de klassiske modulene for CRM, salg, finans, logistikk og produksjon, så ser de på hele plattformen som en like viktig del av løsningen. For å kunne vise hvilke kunder som velger RamBase, og hvorfor de gjør det, presenterer Odd Magne tre kundeeksempler. Kundene er fra ulike bransjer som elektronikkproduksjon, mekanisk produksjon og tredjepartslogistikk. RamBase avslutter med noen av sine spådommer for fremtiden:

 • Åpen teknologi – mellom systemer og mellom plattformer
 • Forutsigbare implementeringsprosjekter
 • Bedre integrasjonsverktøy
 • Mindre kompleksistet – mer verdi for kundene

Fredrik Byrsjö fra IFS

Tredje leverandør ut i ERP Digital Standup er Fredrik Byrsjö som er presale director i IFS Nordics. De er et globalt selskap med 10.000+ kunder, 4.000+ ansatte og 65+ kontorer i verden. Det IFS fokuserer på som er unikt for dem er deres kombinasjon av ekspertise og arbeidskultur – og at dette utgjør en forskjell. Er det én ting Fredrik ønsker at du som seer skal få ut av webinaret så er det «Don’t let your software bully you». Ikke velg et system hvor du lar software styre din flyt og prosesser. Velg motsatt. Velg et system hvor du kan konfigurere ut fra den rollen det har, uten at det trengs å gjøres dyre og komplekse kundetilpasninger. Velg et system som er åpent og enkelt, og som lett kan kombineres med andre systemer. IFS er tydelig på at de ikke kan være best på alt, og har derfor valgt å fokusere på fem industrier de kan være eksperter på, og disse er:

 • Aerospace & Defense
 • Energy, utilities & resources
 • Engineering, construction & infrastructure
 • Manufacturing
 • Service

Kristian Sønsteng fra Oracle

Siste mann ut er sales executive, Kristian Sønsteng, fra Oracle. Han starter presentasjonen med to interessante funn. Disse viser hvor viktig det er å ha løsninger som er klare for å ta i bruk fremtidens teknologi, fordi det er vanskelig å implementere både AI og IoT i gårsdagens løsninger.

Oracle er et av verdens største software-selskaper med nesten 400 mrd. NOK i omsetning. Mange kjenner de først og fremst som et databaseselskap, men de er også en ledende leverandør innen andre forretningsløsninger som ERP, OCM, CX osv. Kristians erfaring fra sine kundebesøk er at det er de samme utfordringene som går igjen. For å nevne noen er dette at forretningslandskapet er ofte fragmentert, data ligger ofte i forskjellige systemer og det er mange manuelle prosesser. Oracle mener at fremtidens forretningsapplikasjoner primært vil være tilgjengelig som en skybasert tjeneste – og at dette er løsningen på flere av de nevnte utfordringene. Til slutt oppsummerer Kristian de punktene han mener er viktigst at du tar med deg videre:

 • Har løsningen dere er blitt tilbudt en felles datamodell i bunn?
 • Er det en «ekte» cloud, eller gammen on-premise teknologi hostet i skyen?
 • Ha beste praksis i tankene
 • Velg riktig implementeringspartner

Digital Standup er her for å bli

Etter fire flotte leverandørpresentasjoner rundes ERP Digital Standup av med en spørrerunde fra blant annet publikum, og også med noen nøye utvalgte spørsmål fra Tellmann.

Digital Standup er et webinarkonsept som vi i Tellmann kommer til å videreutvikle, så det vil dukke opp mange spennende muligheter for å holde seg oppdatert.

Vi takker bidragsyterne denne gangen: SAP, RamBase, IFS og Oracle. Følg med i våre kanaler for å se hvem som blir med neste gang.

Er du interessert i flere av våre webinarer?