fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Risk – risikovurdering, ISMS

Risk – risikovurdering, ISMS

Risk handler om å identifisere hvilken risiko som påvirker en virksomhet, og legge til rette for at identifisert risiko blir systematisert og håndtert. Dette gjøres gjennom analyse, veivalg og tiltak for mer effektiv styring og økt sikkerhet og kontroll.

Innenfor risikostyring jobber vi med alle disipliner og aspekter som må beherskes i forbindelse med risiko. Fra å få forståelse for hva som utsetter virksomheten for risiko, til å hente ut effektene av tiltak som er iverksatt for å få kontroll på, eller eliminere og identifisere risikoer. Dette innebærer arbeid med prosesser, roller, arbeidsformer, kultur eller andre komponenter som blir berørt og som utsetter en virksomhet for risiko.

Hva er risikostyring og hvorfor er dette viktig? Risk inkluderer arbeid med hvordan virksomheter må forholde seg til og etterleve lover og rammebetingelser som de er underlagt, samt hvordan de best løser sine utfordringer knyttet til compliance og informasjonssikkerhet.

Vi har også en egen side som omhandler risikostyring. Dette kan du lese mer om her.

Til Risk hører også enkeltstående vurderinger og analyser knyttet til oppkjøp og investeringer som innebærer stor grad av transaksjonsusikkerhet.

Risk inkluderer følgende kompetanseområder:

  • Business Continuity
  • Risk Management
  • Compliance
  • Information Security
  • Operational Audit
  • Due Dilligence

Les mer om våre andre forretningsområder her:

Strategy

Change

Sourcing